Posted by on 19 września 2018

ZMIANY KSZTAŁTU I POŁOŻENIA WĄTROBY I. WĄTROBA PRZEWĘŻONA Przez miano wątroba przewężona rozumie się wątrobę której dolna cześć jest oddzielona głęboką bruzdą od głównej masy narządu. Wątroba przewężona powstaje wtedy, gdy ulega ona stale przez długie lata uciskowi przez ściskanie się w pasie sznurówkami tasiemkami w tym okresie życia, w którym klatka piersiowa jest jeszcze podatna. Zwłaszcza częsta była ta zmiana kształtu wątroby u kobiet, gdy rozpowszechnione było noszenie gorsetów. Ucisk na wątrobę mogą wywierać także żebra w przypadkach znacznego skrzywienia kręgosłupa. Stałe uciśnięcie dolnej części klatki piersiowej wywołuje powstanie w wątrobie przewężenia w prawym jej płacie oraz poziomej lub skośnej bruzdy, która z czasem staje się coraz dłuższa, szersza i głębsza wskutek zaniku miąższu wątrobowego w miejscu ucisku. Na tle ucisku powstaje prócz tego ograniczone zapalenie torebki wątrobowej z następowym jej zgrubieniem. Krążenie krwi i żółci wskutek ucisku oraz bl iznowacenia w miejscu bruzdy coraz bardziej utrudnia się. Pociąga to za sobą obrzmienie 1 zniekształcenie dolnej części prawego płata wątroby, tak iż część ta wydłużając się może dochodzić nawet do poziomu grzebienia kości łonowej. W miarę zagłębiania się bruzdy pomost łączący obie części wątroby ścieńcza się coraz bardziej i dolna, prawie odsznurowana, część wątroby staje się coraz bardziej ruchoma. Wątroba przewężona może nie sprawiać żadnych dolegliwości. W innych przypadkach, zwłaszcza gdy dolna część wątroby łatwo zagina się ku górze podczas ruchów, np. podczas zginania tułowia, doznają chorzy bólów w prawej połowie brzucha. Znaczne obrzmienie odsznurowanego płata może wywoływać uczucie ciężaru lub gniecenia. Obmacywaniem stwierdza się w przypadkach wątroby przewężonej poniżej prawego łuku żebrowego twór gładki, zazwyczaj bardziej zbity niż wątroba, ruchomy ku górze i na boki, a podczas głębokiego oddychania ku dołowi. Nieraz można prześledzić, że dolny brzeg tworu przechodzi w prawo i w lewo bezpośrednio w brzeg wątroby oraz że twór nie daje się wyraźnie od niej oddzielić. Bardzo często można go zatrzymać palcami w tym miejscu, do którego obniżył się on podczas głębokiego wdechu. W obrębie tworu stwierdza się odgłos opukowy stłumiony. Który przechodzi ku górze bezpośrednio w stłumienie wątrobowe. Takie same cechy może mieć tzw. płat Riedla (Lobus RiedeLi). Jest to odcinek wątroby wyciągnięty w postaci płata w kierunku miednicy małej przez powiększony pęcherzyk żółciowy. Różnica polega na tym że płat Riedla jest zazwyczaj uciskowo bolesny wskutek równoczesnego stanu chorobowego pęcherzyka. Prócz tego w wywiadach takich chorych są wskazówki przemawiające za kamicą żółciową lub za zapaleniem pęcherzyka. W różnicowaniu może być pomocne badanie zawartości dwunastniczej oraz cholecystografia. Od guzów innych narządów brzusznych odróżnia się wątroba przewężona wyżej przytoczonymi cechami odsznurowanego odcinka. [hasła pokrewne: poradnia uzależnień wrocław, torbiel wargi dolnej, przychodnia batorego ]

Powiązane tematy z artykułem: poradnia uzależnień wrocław przychodnia batorego torbiel wargi dolnej

Posted by on 19 września 2018

ZMIANY KSZTAŁTU I POŁOŻENIA WĄTROBY I. WĄTROBA PRZEWĘŻONA Przez miano wątroba przewężona rozumie się wątrobę której dolna cześć jest oddzielona głęboką bruzdą od głównej masy narządu. Wątroba przewężona powstaje wtedy, gdy ulega ona stale przez długie lata uciskowi przez ściskanie się w pasie sznurówkami tasiemkami w tym okresie życia, w którym klatka piersiowa jest jeszcze podatna. Zwłaszcza częsta była ta zmiana kształtu wątroby u kobiet, gdy rozpowszechnione było noszenie gorsetów. Ucisk na wątrobę mogą wywierać także żebra w przypadkach znacznego skrzywienia kręgosłupa. Stałe uciśnięcie dolnej części klatki piersiowej wywołuje powstanie w wątrobie przewężenia w prawym jej płacie oraz poziomej lub skośnej bruzdy, która z czasem staje się coraz dłuższa, szersza i głębsza wskutek zaniku miąższu wątrobowego w miejscu ucisku. Na tle ucisku powstaje prócz tego ograniczone zapalenie torebki wątrobowej z następowym jej zgrubieniem. Krążenie krwi i żółci wskutek ucisku oraz bl iznowacenia w miejscu bruzdy coraz bardziej utrudnia się. Pociąga to za sobą obrzmienie 1 zniekształcenie dolnej części prawego płata wątroby, tak iż część ta wydłużając się może dochodzić nawet do poziomu grzebienia kości łonowej. W miarę zagłębiania się bruzdy pomost łączący obie części wątroby ścieńcza się coraz bardziej i dolna, prawie odsznurowana, część wątroby staje się coraz bardziej ruchoma. Wątroba przewężona może nie sprawiać żadnych dolegliwości. W innych przypadkach, zwłaszcza gdy dolna część wątroby łatwo zagina się ku górze podczas ruchów, np. podczas zginania tułowia, doznają chorzy bólów w prawej połowie brzucha. Znaczne obrzmienie odsznurowanego płata może wywoływać uczucie ciężaru lub gniecenia. Obmacywaniem stwierdza się w przypadkach wątroby przewężonej poniżej prawego łuku żebrowego twór gładki, zazwyczaj bardziej zbity niż wątroba, ruchomy ku górze i na boki, a podczas głębokiego oddychania ku dołowi. Nieraz można prześledzić, że dolny brzeg tworu przechodzi w prawo i w lewo bezpośrednio w brzeg wątroby oraz że twór nie daje się wyraźnie od niej oddzielić. Bardzo często można go zatrzymać palcami w tym miejscu, do którego obniżył się on podczas głębokiego wdechu. W obrębie tworu stwierdza się odgłos opukowy stłumiony. Który przechodzi ku górze bezpośrednio w stłumienie wątrobowe. Takie same cechy może mieć tzw. płat Riedla (Lobus RiedeLi). Jest to odcinek wątroby wyciągnięty w postaci płata w kierunku miednicy małej przez powiększony pęcherzyk żółciowy. Różnica polega na tym że płat Riedla jest zazwyczaj uciskowo bolesny wskutek równoczesnego stanu chorobowego pęcherzyka. Prócz tego w wywiadach takich chorych są wskazówki przemawiające za kamicą żółciową lub za zapaleniem pęcherzyka. W różnicowaniu może być pomocne badanie zawartości dwunastniczej oraz cholecystografia. Od guzów innych narządów brzusznych odróżnia się wątroba przewężona wyżej przytoczonymi cechami odsznurowanego odcinka. [hasła pokrewne: poradnia uzależnień wrocław, torbiel wargi dolnej, przychodnia batorego ]

Powiązane tematy z artykułem: poradnia uzależnień wrocław przychodnia batorego torbiel wargi dolnej