Posted by on 3 września 2019

We wszystkich grupach wiekowych częstość występowania otyłości była najwyższa wśród dzieci w następnym najbiedniejszym kwintylu, osiągając 25,8% w ósmej klasie. Nie stwierdzono znaczących różnic w częstości występowania otyłości wśród przedszkolaków o niskiej masie urodzeniowej (<2500 g) i tych o średniej wadze urodzeniowej (2500 do 3999 g) (odpowiednio 9,3% i 11,2%), ale istotnie wyższa częstość występowania w każdym wieku wśród dzieci, które miały wysoką masę urodzeniową (> 4 000 g) niż wśród dzieci w pozostałych dwóch grupach urodzeń.
Występowanie otyłości
Chociaż częstość występowania otyłości wzrosła wraz z wiekiem, otyłość incydentów była najwyższa w najmłodszym wieku i spadła do ósmej klasy. Roczna częstość występowania otyłości wśród przedszkolaków od jesieni do wiosny wyniosła 5,4%, ale spadła do 1,9% (wśród chłopców) i 1,4% (wśród dziewcząt) rocznie w okresie między klasą piątą a ósmą (ryc. 1A i 1B, prawe panele, oraz tabela S2 w dodatkowym dodatku).
Tabela 2. Tabela 2. Skumulowana częstość występowania otyłości od przedszkola do ósmej klasy, w zależności od masy ciała w przedszkolu oraz wskaźniki ryzyka dla nadwagi w porównaniu do normalnej masy ciała. W wieku od 5 do 14 lat 11,9% dzieci stało się otyłe (10,1% dziewcząt i 13,7% chłopców) (tabela 2). Do ósmej klasy, 16,8% nie-latynoskich czarnych dzieci stało się otyłe, podobnie jak 10,1% nie-latynoskich białych dzieci i dzieci innych ras lub grup etnicznych i 14,3% latynoskich dzieci. Najniższa skumulowana częstość występowania otyłości w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego dotyczyła dzieci z najbogatszych 20% rodzin (7,4%), a najwyższa wśród dzieci ze średniego socjoekonomicznego kwintyla (15,4%).
Wskaźniki gęstości występowania były zgodne ze skumulowaną częstością występowania, z częstością 26,5 na 1000 osobolat w wieku od 5 do 14 lat (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Wielkość różnic pomiędzy grupami nieznacznie się różniła w zależności od zastosowanej miary zapadalności, prawdopodobnie dlatego, że częstość występowania nie jest stała w czasie, jak zakłada metoda proporcjonalna do częstości występowania.
Występowanie otyłości według wagi w przedszkolu
Łącznie 45,3% przypadków otyłości incydentów między przedszkolem a ósmym wystąpieniem dotyczyło 14,9% dzieci z nadwagą, gdy weszły do przedszkola (tabela S4 w dodatku uzupełniającym). Roczna częstość występowania otyłości w przedszkolu wśród tych dzieci wynosiła 19,7%, w porównaniu z 2,4% wśród dzieci, które weszły do przedszkola o normalnej wadze (ryc. 1A i 1B, prawe panele i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Zgodnie z tymi danymi częstość występowania zapadalności wynosiła odpowiednio 91,5 i 17,2 na 1000 osobolat dla przedszkolaków z nadwagą i normalnej wagi (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym).
Wysoka częstość występowania otyłości wśród dzieci z nadwagą w przedszkolu spadała wraz z wiekiem, dlatego w wieku od 11 do 14 lat roczna zapadalność wynosiła 3,7% (4,8% w przypadku chłopców i 2,6% w przypadku dziewcząt) (tabela S2 w Dodatek uzupełniający)
[patrz też: heliodent, refundacja aparatu słuchowego, kto może zostać dawcą szpiku ]

 1. Speedwell
  15 stycznia 2019

  Jak olej lniany to tylko świeży i przechowywany w lodówce w ciemnej butelce

 2. Twitch
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: forum kulturystyczne[…]

 3. Marshmallow
  19 stycznia 2019

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

 4. Bitmap
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ortodonta wrocław[…]

 5. Nadia
  23 stycznia 2019

  Nie ma czegoś takiego, jak „medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: heliodent kto może zostać dawcą szpiku refundacja aparatu słuchowego

Posted by on 3 września 2019

We wszystkich grupach wiekowych częstość występowania otyłości była najwyższa wśród dzieci w następnym najbiedniejszym kwintylu, osiągając 25,8% w ósmej klasie. Nie stwierdzono znaczących różnic w częstości występowania otyłości wśród przedszkolaków o niskiej masie urodzeniowej (<2500 g) i tych o średniej wadze urodzeniowej (2500 do 3999 g) (odpowiednio 9,3% i 11,2%), ale istotnie wyższa częstość występowania w każdym wieku wśród dzieci, które miały wysoką masę urodzeniową (> 4 000 g) niż wśród dzieci w pozostałych dwóch grupach urodzeń.
Występowanie otyłości
Chociaż częstość występowania otyłości wzrosła wraz z wiekiem, otyłość incydentów była najwyższa w najmłodszym wieku i spadła do ósmej klasy. Roczna częstość występowania otyłości wśród przedszkolaków od jesieni do wiosny wyniosła 5,4%, ale spadła do 1,9% (wśród chłopców) i 1,4% (wśród dziewcząt) rocznie w okresie między klasą piątą a ósmą (ryc. 1A i 1B, prawe panele, oraz tabela S2 w dodatkowym dodatku).
Tabela 2. Tabela 2. Skumulowana częstość występowania otyłości od przedszkola do ósmej klasy, w zależności od masy ciała w przedszkolu oraz wskaźniki ryzyka dla nadwagi w porównaniu do normalnej masy ciała. W wieku od 5 do 14 lat 11,9% dzieci stało się otyłe (10,1% dziewcząt i 13,7% chłopców) (tabela 2). Do ósmej klasy, 16,8% nie-latynoskich czarnych dzieci stało się otyłe, podobnie jak 10,1% nie-latynoskich białych dzieci i dzieci innych ras lub grup etnicznych i 14,3% latynoskich dzieci. Najniższa skumulowana częstość występowania otyłości w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego dotyczyła dzieci z najbogatszych 20% rodzin (7,4%), a najwyższa wśród dzieci ze średniego socjoekonomicznego kwintyla (15,4%).
Wskaźniki gęstości występowania były zgodne ze skumulowaną częstością występowania, z częstością 26,5 na 1000 osobolat w wieku od 5 do 14 lat (tabela S3 w dodatku uzupełniającym). Wielkość różnic pomiędzy grupami nieznacznie się różniła w zależności od zastosowanej miary zapadalności, prawdopodobnie dlatego, że częstość występowania nie jest stała w czasie, jak zakłada metoda proporcjonalna do częstości występowania.
Występowanie otyłości według wagi w przedszkolu
Łącznie 45,3% przypadków otyłości incydentów między przedszkolem a ósmym wystąpieniem dotyczyło 14,9% dzieci z nadwagą, gdy weszły do przedszkola (tabela S4 w dodatku uzupełniającym). Roczna częstość występowania otyłości w przedszkolu wśród tych dzieci wynosiła 19,7%, w porównaniu z 2,4% wśród dzieci, które weszły do przedszkola o normalnej wadze (ryc. 1A i 1B, prawe panele i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Zgodnie z tymi danymi częstość występowania zapadalności wynosiła odpowiednio 91,5 i 17,2 na 1000 osobolat dla przedszkolaków z nadwagą i normalnej wagi (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym).
Wysoka częstość występowania otyłości wśród dzieci z nadwagą w przedszkolu spadała wraz z wiekiem, dlatego w wieku od 11 do 14 lat roczna zapadalność wynosiła 3,7% (4,8% w przypadku chłopców i 2,6% w przypadku dziewcząt) (tabela S2 w Dodatek uzupełniający)
[patrz też: heliodent, refundacja aparatu słuchowego, kto może zostać dawcą szpiku ]

 1. Speedwell
  15 stycznia 2019

  Jak olej lniany to tylko świeży i przechowywany w lodówce w ciemnej butelce

 2. Twitch
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: forum kulturystyczne[…]

 3. Marshmallow
  19 stycznia 2019

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

 4. Bitmap
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: ortodonta wrocław[…]

 5. Nadia
  23 stycznia 2019

  Nie ma czegoś takiego, jak „medycyna alternatywna”

Powiązane tematy z artykułem: heliodent kto może zostać dawcą szpiku refundacja aparatu słuchowego