Posted by on 3 września 2019

Próbka analityczna składa się z 7738 dzieci z danymi na temat tych zmiennych w różnych fazach zbierania danych. Ocena danych
Wykorzystaliśmy wykresy wzrostu 2000 Centres for Control and Prevention (CDC) do obliczenia BMI każdego dziecka, standaryzowane do populacji referencyjnej dla wieku i płci dziecka.9 Ustaliliśmy wartości graniczne dla prawidłowej masy ciała, nadwagi i otyłości, stosując standardowe progi CDC 85 percentyla dla nadwagi i 95 percentyla dla otyłości. Zastosowanie alternatywnych specyfikacji z wartościami granicznymi ustalonymi przez grupę roboczą ds. Otyłości dziecięcej Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Otyłości10 wykazało stałe wyniki.
Obliczono częstość występowania otyłości jako odsetek wszystkich dzieci w każdej grupie wiekowej otyłych. Zapadalność definiowano jako pojawienie się nowego przypadku otyłości u dziecka, które wcześniej nie było otyłe. Obliczono częstość występowania otyłości na podstawie danych uzupełniających dla 6807 dzieci, które nie były już otyłe w przedszkolu i dlatego były zagrożone otyłością. Obliczyliśmy także proporcje zachorowalności, dzieląc liczbę nowo otyłych dzieci przez liczbę zagrożonych dzieci w okresie obserwacji. Ponieważ odstępy między fazami badań były różne, obliczaliśmy roczną częstość występowania, dzieląc częstość występowania przez długość przerwy między fazami badania w latach. Skumulowana częstość występowania wskazuje na 9-letnie ryzyko otyłości.
W analizowanych wcześniej alternatywnych analizach obliczyliśmy wskaźniki gęstości występowania, które lepiej odpowiadają nierównym odstępom między fazami badań i niestałości w zależności od wieku. Podzieliliśmy liczbę nowych przypadków otyłości na liczbę osób-lat obserwacji, która została wyrażona jako stawka za 1000 osobolat. Odmierzyliśmy ryzyko dla osób w wieku od miesięcy w miesiącach, począwszy od wartości wyjściowych i kontynuując albo do punktu środkowego między ostatnią fazą badania, w której dziecko nie było otyłe, a fazą badania, w której odnotowano incydent otyłości lub do końca w ósmej klasie – w zależności od tego, co nastąpi najpierw.11
Analiza statystyczna
Aby ocenić częstość występowania otyłości w głównych grupach ludności, rozwarstwiamy szacunkowe wskaźniki rozpowszechnienia i częstości występowania w zależności od płci, kwintyl w zakresie statusu społeczno-ekonomicznego przedszkolaków oraz rasy lub grupy etnicznej (nie-latynoska biała, nie-latynoska czarna, latynoska , lub inny ). Aby zrozumieć znaczenie wagi we wczesnym okresie życia, stratyfikowaliśmy również dane według masy urodzeniowej (<2500 g, 2500 do 3999 g i> 4000 g) i wyjściowej masy ciała w przedszkolu (normalna waga w porównaniu z nadwagą, ale nie otyłość). Aby porównać ryzyko otyłości u dzieci zdrowych i z nadwagą, obliczyliśmy wskaźniki ryzyka występowania otyłości w przedszkolach z nadwagą podzielonych przez częstość występowania w przedszkolach o normalnej wadze
[hasła pokrewne: bewacizumab, łuk żebrowy, mikrodermabrazja korundowa ]

 1. Lidia
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: spalacz tłuszczu[…]

 2. Julian
  15 stycznia 2019

  Nie wiem już co robić

 3. Justyna
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kosmetyki naturalne SKLEP[…]

 4. Igor
  19 stycznia 2019

  Można pisać obszernie ?

 5. Old Man Winter
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta Żoliborz[…]

 6. Radosław
  23 stycznia 2019

  Fajna historia

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab łuk żebrowy mikrodermabrazja korundowa

Posted by on 3 września 2019

Próbka analityczna składa się z 7738 dzieci z danymi na temat tych zmiennych w różnych fazach zbierania danych. Ocena danych
Wykorzystaliśmy wykresy wzrostu 2000 Centres for Control and Prevention (CDC) do obliczenia BMI każdego dziecka, standaryzowane do populacji referencyjnej dla wieku i płci dziecka.9 Ustaliliśmy wartości graniczne dla prawidłowej masy ciała, nadwagi i otyłości, stosując standardowe progi CDC 85 percentyla dla nadwagi i 95 percentyla dla otyłości. Zastosowanie alternatywnych specyfikacji z wartościami granicznymi ustalonymi przez grupę roboczą ds. Otyłości dziecięcej Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Otyłości10 wykazało stałe wyniki.
Obliczono częstość występowania otyłości jako odsetek wszystkich dzieci w każdej grupie wiekowej otyłych. Zapadalność definiowano jako pojawienie się nowego przypadku otyłości u dziecka, które wcześniej nie było otyłe. Obliczono częstość występowania otyłości na podstawie danych uzupełniających dla 6807 dzieci, które nie były już otyłe w przedszkolu i dlatego były zagrożone otyłością. Obliczyliśmy także proporcje zachorowalności, dzieląc liczbę nowo otyłych dzieci przez liczbę zagrożonych dzieci w okresie obserwacji. Ponieważ odstępy między fazami badań były różne, obliczaliśmy roczną częstość występowania, dzieląc częstość występowania przez długość przerwy między fazami badania w latach. Skumulowana częstość występowania wskazuje na 9-letnie ryzyko otyłości.
W analizowanych wcześniej alternatywnych analizach obliczyliśmy wskaźniki gęstości występowania, które lepiej odpowiadają nierównym odstępom między fazami badań i niestałości w zależności od wieku. Podzieliliśmy liczbę nowych przypadków otyłości na liczbę osób-lat obserwacji, która została wyrażona jako stawka za 1000 osobolat. Odmierzyliśmy ryzyko dla osób w wieku od miesięcy w miesiącach, począwszy od wartości wyjściowych i kontynuując albo do punktu środkowego między ostatnią fazą badania, w której dziecko nie było otyłe, a fazą badania, w której odnotowano incydent otyłości lub do końca w ósmej klasie – w zależności od tego, co nastąpi najpierw.11
Analiza statystyczna
Aby ocenić częstość występowania otyłości w głównych grupach ludności, rozwarstwiamy szacunkowe wskaźniki rozpowszechnienia i częstości występowania w zależności od płci, kwintyl w zakresie statusu społeczno-ekonomicznego przedszkolaków oraz rasy lub grupy etnicznej (nie-latynoska biała, nie-latynoska czarna, latynoska , lub inny ). Aby zrozumieć znaczenie wagi we wczesnym okresie życia, stratyfikowaliśmy również dane według masy urodzeniowej (<2500 g, 2500 do 3999 g i> 4000 g) i wyjściowej masy ciała w przedszkolu (normalna waga w porównaniu z nadwagą, ale nie otyłość). Aby porównać ryzyko otyłości u dzieci zdrowych i z nadwagą, obliczyliśmy wskaźniki ryzyka występowania otyłości w przedszkolach z nadwagą podzielonych przez częstość występowania w przedszkolach o normalnej wadze
[hasła pokrewne: bewacizumab, łuk żebrowy, mikrodermabrazja korundowa ]

 1. Lidia
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: spalacz tłuszczu[…]

 2. Julian
  15 stycznia 2019

  Nie wiem już co robić

 3. Justyna
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do kosmetyki naturalne SKLEP[…]

 4. Igor
  19 stycznia 2019

  Można pisać obszernie ?

 5. Old Man Winter
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu dentysta Żoliborz[…]

 6. Radosław
  23 stycznia 2019

  Fajna historia

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab łuk żebrowy mikrodermabrazja korundowa