Posted by on 17 września 2018

Anatomia patologiczna. Wątroba biernie przekrwiona jest powiększona, gładka, miernie zbita, czerwonosina, o brzegu zaokrąglonym, na przekroju obficie broczy krwią. Żyły środkowe zrazików są rozszerzone i przekrwione, zraziki powiększone. Naczynia włosowate śródzrazikowe, zwłaszcza w środkowej części zrazików, są także rozszerzone. Wskutek wywieranego przez nie ucisku, niedostatecznego dowozu tlenu i działania związków toksycznych obwodowe komórki zrazików ule- gają stłuszczeniu. W ten sposób powstaje tzw. wątroba sinicza, czyli muszkatołowa (hepar moschatum). Cechuje się ona tym, że środkowa część zrazików ma na przekroju barwę brunatnoczerwoną, a obwodowa żółtawą. W następnym drugim okresie przekrwienia komórki środkowe zrazików zanikają wskutek ciągłego ucisku przez rozszerzone naczynia i wskutek niedostatecznego odżywiania. Cała środkowa część zrazika składa się teraz prawie wyłącznie z rozszerzonych naczyń śródzrazik owych, oddzielonych od siebie wąskimi pasemkami tkanki łącznej. Na przekroju środkowe części zrazików są w tym okresie zapadnięte w stosunku do części obwodowych, składających się z komórek wątrobowych stłuszczonych. Wskutek tych zmian wątroba zmniejsza się (atrophia hepatis cyanotica) i jej powierzchnia staje się z lekka nierówna. Zrąb łącznotkankowy wątroby zaczyna przeważać nad miąższem, co sprawia wrażenie rozrostu tkanki łącznej, cechującego marskość wątroby. Stąd pochodzi dawna nazwa tego okresu: marskość wątroby sercowa (cirrhosis hepati cardiaca). Oczywiście, do biernego przekrwienia wątroby może dołączyć się jej marskość, lecz dopiero wtedy, gdy zaczną działać dodatkowe czynniki przyczynowe, wywołujące rozrost tkanki łącznej w wątrobie. [hasła pokrewne: zus sanatoria lista oczekujących, usg jamy brzusznej szczecin, dyżur aptek żyrardów ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek żyrardów usg jamy brzusznej szczecin zus sanatoria lista oczekujących

Posted by on 17 września 2018

Anatomia patologiczna. Wątroba biernie przekrwiona jest powiększona, gładka, miernie zbita, czerwonosina, o brzegu zaokrąglonym, na przekroju obficie broczy krwią. Żyły środkowe zrazików są rozszerzone i przekrwione, zraziki powiększone. Naczynia włosowate śródzrazikowe, zwłaszcza w środkowej części zrazików, są także rozszerzone. Wskutek wywieranego przez nie ucisku, niedostatecznego dowozu tlenu i działania związków toksycznych obwodowe komórki zrazików ule- gają stłuszczeniu. W ten sposób powstaje tzw. wątroba sinicza, czyli muszkatołowa (hepar moschatum). Cechuje się ona tym, że środkowa część zrazików ma na przekroju barwę brunatnoczerwoną, a obwodowa żółtawą. W następnym drugim okresie przekrwienia komórki środkowe zrazików zanikają wskutek ciągłego ucisku przez rozszerzone naczynia i wskutek niedostatecznego odżywiania. Cała środkowa część zrazika składa się teraz prawie wyłącznie z rozszerzonych naczyń śródzrazik owych, oddzielonych od siebie wąskimi pasemkami tkanki łącznej. Na przekroju środkowe części zrazików są w tym okresie zapadnięte w stosunku do części obwodowych, składających się z komórek wątrobowych stłuszczonych. Wskutek tych zmian wątroba zmniejsza się (atrophia hepatis cyanotica) i jej powierzchnia staje się z lekka nierówna. Zrąb łącznotkankowy wątroby zaczyna przeważać nad miąższem, co sprawia wrażenie rozrostu tkanki łącznej, cechującego marskość wątroby. Stąd pochodzi dawna nazwa tego okresu: marskość wątroby sercowa (cirrhosis hepati cardiaca). Oczywiście, do biernego przekrwienia wątroby może dołączyć się jej marskość, lecz dopiero wtedy, gdy zaczną działać dodatkowe czynniki przyczynowe, wywołujące rozrost tkanki łącznej w wątrobie. [hasła pokrewne: zus sanatoria lista oczekujących, usg jamy brzusznej szczecin, dyżur aptek żyrardów ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek żyrardów usg jamy brzusznej szczecin zus sanatoria lista oczekujących