Posted by on 21 listopada 2018

Częstość porażeń w procesach ostrych i przewlekłych była w tym zestawieniu taka sama. W sprawach przewlekłych perlak był najczęstszą przyczyną porażenia. W przypadkach zapalenia ucha środkowego powikłanego zapaleniem błędnika, porażenie nerwu jest zdecydowanie częstsze niż w przypadkach samego tylko zapalenia ucha środkowego. Szczególnie ta postać ograniczonego zapalenia błędnika, która po wielu napadach zaostrzenia sprawy błędnikowej doprowadza do zupełnego wygaśnięcia czynności błędnika, łączy się nader często z porażeniem nerwu. W ostrym przebiegu zapalenia ucha środkowego brak zwykle zmian makroskopowych w kanale porażonego nerwu . Jeżeli jednak kanał nerwu , otwarty przy operacji, badamy przez lupę dziesięciokrotnie powiększającą, zmiany zapalne stają się zwykle widoczne. Również w przypadkach przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego spotykamy się nieraz z brakiem makroskopowych zmian w pochewce nerwu . [podobne: refundacja aparatu słuchowego, zus sanatoria lista oczekujących, bank szpiku ]

Powiązane tematy z artykułem: bank szpiku refundacja aparatu słuchowego zus sanatoria lista oczekujących

Posted by on 21 listopada 2018

Częstość porażeń w procesach ostrych i przewlekłych była w tym zestawieniu taka sama. W sprawach przewlekłych perlak był najczęstszą przyczyną porażenia. W przypadkach zapalenia ucha środkowego powikłanego zapaleniem błędnika, porażenie nerwu jest zdecydowanie częstsze niż w przypadkach samego tylko zapalenia ucha środkowego. Szczególnie ta postać ograniczonego zapalenia błędnika, która po wielu napadach zaostrzenia sprawy błędnikowej doprowadza do zupełnego wygaśnięcia czynności błędnika, łączy się nader często z porażeniem nerwu. W ostrym przebiegu zapalenia ucha środkowego brak zwykle zmian makroskopowych w kanale porażonego nerwu . Jeżeli jednak kanał nerwu , otwarty przy operacji, badamy przez lupę dziesięciokrotnie powiększającą, zmiany zapalne stają się zwykle widoczne. Również w przypadkach przewlekłego ropnego zapalenia ucha środkowego spotykamy się nieraz z brakiem makroskopowych zmian w pochewce nerwu . [podobne: refundacja aparatu słuchowego, zus sanatoria lista oczekujących, bank szpiku ]

Powiązane tematy z artykułem: bank szpiku refundacja aparatu słuchowego zus sanatoria lista oczekujących