Posted by on 5 września 2019

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) sprzyja angiogenezie, mediatorowi postępu choroby w raku szyjki macicy. Bevacizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-VEGF, wykazuje aktywność pojedynczego czynnika w wcześniej leczonej, nawracającej chorobie. Większość pacjentów, u których rozwija się nawracający rak szyjki macicy, wcześniej otrzymywała cisplatynę z radioterapią, co zmniejsza skuteczność cisplatyny w czasie nawrotu. Oceniliśmy skuteczność chemioterapii skojarzonej bevacizumabem i nonplatyną u pacjentów z nawrotowym, przewlekłym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy. Metody
Wykorzystując model czynnikowy 2 na 2, losowo przydzielono 452 pacjentów do chemioterapii z bevacizumabem lub bez niego w dawce 15 mg na kilogram masy ciała. Chemioterapia składała się z cisplatyny w dawce 50 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała, a także paklitakselu w dawce 135 lub 175 mg na metr kwadratowy lub topotekanu w dawce 0,75 mg na metr kwadratowy w dniach od do 3, plus paklitaksel w dawce 175 mg na metr kwadratowy w 1. dniu. Cykle powtarzano co 21 dni, aż do udokumentowania postępu choroby, rozwoju niedopuszczalnych efektów toksycznych lub pełnej odpowiedzi. Pierwszorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie; zmniejszenie o 30% współczynnika ryzyka zgonu uznano za klinicznie ważne.
Wyniki
Grupy były dobrze zrównoważone pod względem wieku, histologii, stanu sprawności, wcześniejszego użycia lub niewykorzystania radioaktywnego środka platynowego i statusu choroby. Topotekan paklitaksel nie był lepszy od paklitakselu cisplatyny (współczynnik ryzyka śmierci, 1,20). Po połączeniu danych dotyczących dwóch schematów chemioterapii dodanie bewacizumabu do chemioterapii wiązało się ze zwiększonym całkowitym przeżyciem (17,0 miesięcy vs. 13,3 miesiąca, współczynnik ryzyka zgonu 0,71, 98% przedział ufności, 0,54-0,95, p = 0,004 w jednostronny test) i wyższy wskaźnik odpowiedzi (48% vs. 36%, P = 0,008). Bewacizumab w porównaniu z samą chemioterapią wiązał się ze zwiększoną częstością występowania nadciśnienia tętniczego w stopniu 2 lub wyższym (25% w porównaniu z 2%), zdarzeniami zakrzepowo-zatorowymi stopnia 3 lub wyższymi (8% w porównaniu z 1%) oraz przetokami przewodu pokarmowego stopień 3 lub wyższy (3% w stosunku do 0%).
Wnioski
Dodanie bewacizumabu do skojarzonej chemioterapii u pacjentów z nawrotowym, przewlekłym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy wiązało się ze zwiększeniem o 3,7 miesiąca mediany całkowitego czasu przeżycia. (Finansowane przez National Cancer Institute, GOG 240 ClinicalTrials.gov number, NCT00803062.)
Wprowadzenie
Częstość występowania raka szyjki macicy w krajach rozwiniętych dramatycznie spadła z powodu badań cytologicznych i testów DNA na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV).
[więcej w: dyżur aptek żyrardów, studia medyczne ile trwają, heliodent ]

 1. Alan
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Medycyna estetyczna Kielce[…]

 2. Kazimierz
  15 stycznia 2019

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

 3. Konstanty
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: woda mineralna[…]

 4. Kaja
  19 stycznia 2019

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

 5. Twitch
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu depilacja laserowa gdańsk[…]

 6. Roksana
  23 stycznia 2019

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek żyrardów heliodent studia medyczne ile trwają

Posted by on 5 września 2019

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) sprzyja angiogenezie, mediatorowi postępu choroby w raku szyjki macicy. Bevacizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-VEGF, wykazuje aktywność pojedynczego czynnika w wcześniej leczonej, nawracającej chorobie. Większość pacjentów, u których rozwija się nawracający rak szyjki macicy, wcześniej otrzymywała cisplatynę z radioterapią, co zmniejsza skuteczność cisplatyny w czasie nawrotu. Oceniliśmy skuteczność chemioterapii skojarzonej bevacizumabem i nonplatyną u pacjentów z nawrotowym, przewlekłym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy. Metody
Wykorzystując model czynnikowy 2 na 2, losowo przydzielono 452 pacjentów do chemioterapii z bevacizumabem lub bez niego w dawce 15 mg na kilogram masy ciała. Chemioterapia składała się z cisplatyny w dawce 50 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała, a także paklitakselu w dawce 135 lub 175 mg na metr kwadratowy lub topotekanu w dawce 0,75 mg na metr kwadratowy w dniach od do 3, plus paklitaksel w dawce 175 mg na metr kwadratowy w 1. dniu. Cykle powtarzano co 21 dni, aż do udokumentowania postępu choroby, rozwoju niedopuszczalnych efektów toksycznych lub pełnej odpowiedzi. Pierwszorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie; zmniejszenie o 30% współczynnika ryzyka zgonu uznano za klinicznie ważne.
Wyniki
Grupy były dobrze zrównoważone pod względem wieku, histologii, stanu sprawności, wcześniejszego użycia lub niewykorzystania radioaktywnego środka platynowego i statusu choroby. Topotekan paklitaksel nie był lepszy od paklitakselu cisplatyny (współczynnik ryzyka śmierci, 1,20). Po połączeniu danych dotyczących dwóch schematów chemioterapii dodanie bewacizumabu do chemioterapii wiązało się ze zwiększonym całkowitym przeżyciem (17,0 miesięcy vs. 13,3 miesiąca, współczynnik ryzyka zgonu 0,71, 98% przedział ufności, 0,54-0,95, p = 0,004 w jednostronny test) i wyższy wskaźnik odpowiedzi (48% vs. 36%, P = 0,008). Bewacizumab w porównaniu z samą chemioterapią wiązał się ze zwiększoną częstością występowania nadciśnienia tętniczego w stopniu 2 lub wyższym (25% w porównaniu z 2%), zdarzeniami zakrzepowo-zatorowymi stopnia 3 lub wyższymi (8% w porównaniu z 1%) oraz przetokami przewodu pokarmowego stopień 3 lub wyższy (3% w stosunku do 0%).
Wnioski
Dodanie bewacizumabu do skojarzonej chemioterapii u pacjentów z nawrotowym, przewlekłym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy wiązało się ze zwiększeniem o 3,7 miesiąca mediany całkowitego czasu przeżycia. (Finansowane przez National Cancer Institute, GOG 240 ClinicalTrials.gov number, NCT00803062.)
Wprowadzenie
Częstość występowania raka szyjki macicy w krajach rozwiniętych dramatycznie spadła z powodu badań cytologicznych i testów DNA na obecność wirusa brodawczaka ludzkiego wysokiego ryzyka (HPV).
[więcej w: dyżur aptek żyrardów, studia medyczne ile trwają, heliodent ]

 1. Alan
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Medycyna estetyczna Kielce[…]

 2. Kazimierz
  15 stycznia 2019

  U mnie zmęczenie zazwyczaj nasilało się jesienią i zimą

 3. Konstanty
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: woda mineralna[…]

 4. Kaja
  19 stycznia 2019

  Czy zawsze to wina pacjentów? Nie.

 5. Twitch
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu depilacja laserowa gdańsk[…]

 6. Roksana
  23 stycznia 2019

  U mnie pojawił się nie jeden włókniak

Powiązane tematy z artykułem: dyżur aptek żyrardów heliodent studia medyczne ile trwają