Posted by on 4 września 2019

Tymczasowa analiza wykazała, że w porównaniu z CP z bevacizumabem lub bez niego, TP z lub bez bewacizumabu wiązała się ze znacznie wyższym ryzykiem progresji, ale nie wpływała znacząco na ogólny czas przeżycia. W czasie analizy śródokresowej (pierwszego zamrożenia danych) 62% pacjentów przeżyło, a mediana czasu obserwacji wynosiła 12,5 miesiąca. W porównaniu z paklitakselem cisplatyną (z bewacizumabem lub bez niego) paklitaksel w skojarzeniu z topotekanem wiązał się ze znacznie wyższym ryzykiem progresji (współczynnik ryzyka, 1,39, przedział ufności 95% [CI], 1,09 do 1,77) (wykres 2A), ale nie miało istotnego wpływu na całkowite przeżycie (współczynnik ryzyka zgonu, 1,20; 99% CI, 0,82 do 1,76) (Figura 2B). Nie było również istotnej różnicy w śmiertelności pomiędzy schematami chemioterapii w podgrupie pacjentów z wcześniejszą ekspozycją na platynę (współczynnik ryzyka, 1,18; 95% CI, 0,84 do 1,65) oraz w podgrupie bez wcześniejszej ekspozycji na platynę (współczynnik ryzyka, 1,35; 95% CI, 0,68 do 2,69) (rys. S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Biorąc pod uwagę, że topotekan nie był lepszym (lub gorszym) substytutem cisplatyny, komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo głosował 12 marca 2012 r. W celu wczesnego udostępnienia danych z tego pierwszego zamrożenia danych wszystkim badaczom i pacjentom.
Rycina 3. Rycina 3. Wpływ włączenia bewacizumabu na przeżycie.Panel A pokazuje całkowity czas przeżycia, a panel B pokazuje czas przeżycia bez progresji wśród pacjentów, którzy otrzymali schemat chemioterapii plus bewacizumab lub sam reżim chemioterapii. Panel C pokazuje całkowity czas przeżycia u pacjentów, którzy otrzymywali paklitaksel cisplatyny z bevacizumabem lub bez niego, a panel D pokazuje całkowity czas przeżycia u pacjentów, którzy otrzymywali paklitaksel topotekan z bevacizumabem lub bez niego. W panelu E wykres lasu pokazuje wpływ chemioterapii na bewacizumab (eksperymentalnie) w porównaniu z chemioterapią bez bewacizumabu (kontrola), na całkowite przeżycie, stratyfikację według wielu czynników prognostycznych. Wskazane jest pozytywne działanie lecznicze (kolor pomarańczowy). Górna granica przedziału ufności dla typu histologicznego została skrócona o 2,5. Jego prawdziwa górna granica, 7,07, wynika z małej próbki. Przeprowadzono test interakcji i nic nie okazało się znaczące. Czynnikiem o najmniejszej wartości P był typ histologiczny (P = 0,07).
Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 20,8 miesiąca odnotowano 271 zgonów (60% całkowitej populacji objętej badaniem), a wyniki drugiego zamrożenia danych częściowo zwolniono po zaleceniu komitetu monitorującego dane i bezpieczeństwa. Termin interakcji nie był znaczący, co wskazuje, że nie było interakcji między dwoma badanymi schematami leczenia
[więcej w: nfz szczecin przeglądarka skierowań, usg jamy brzusznej szczecin, bewacizumab ]

 1. Bartłomiej
  19 stycznia 2019

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

 2. Diana
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: mlm[…]

 3. Oliver
  23 stycznia 2019

  u mnie pojawił się ból biodra

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab nfz szczecin przeglądarka skierowań usg jamy brzusznej szczecin

Posted by on 4 września 2019

Tymczasowa analiza wykazała, że w porównaniu z CP z bevacizumabem lub bez niego, TP z lub bez bewacizumabu wiązała się ze znacznie wyższym ryzykiem progresji, ale nie wpływała znacząco na ogólny czas przeżycia. W czasie analizy śródokresowej (pierwszego zamrożenia danych) 62% pacjentów przeżyło, a mediana czasu obserwacji wynosiła 12,5 miesiąca. W porównaniu z paklitakselem cisplatyną (z bewacizumabem lub bez niego) paklitaksel w skojarzeniu z topotekanem wiązał się ze znacznie wyższym ryzykiem progresji (współczynnik ryzyka, 1,39, przedział ufności 95% [CI], 1,09 do 1,77) (wykres 2A), ale nie miało istotnego wpływu na całkowite przeżycie (współczynnik ryzyka zgonu, 1,20; 99% CI, 0,82 do 1,76) (Figura 2B). Nie było również istotnej różnicy w śmiertelności pomiędzy schematami chemioterapii w podgrupie pacjentów z wcześniejszą ekspozycją na platynę (współczynnik ryzyka, 1,18; 95% CI, 0,84 do 1,65) oraz w podgrupie bez wcześniejszej ekspozycji na platynę (współczynnik ryzyka, 1,35; 95% CI, 0,68 do 2,69) (rys. S3 i S4 w dodatkowym dodatku). Biorąc pod uwagę, że topotekan nie był lepszym (lub gorszym) substytutem cisplatyny, komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo głosował 12 marca 2012 r. W celu wczesnego udostępnienia danych z tego pierwszego zamrożenia danych wszystkim badaczom i pacjentom.
Rycina 3. Rycina 3. Wpływ włączenia bewacizumabu na przeżycie.Panel A pokazuje całkowity czas przeżycia, a panel B pokazuje czas przeżycia bez progresji wśród pacjentów, którzy otrzymali schemat chemioterapii plus bewacizumab lub sam reżim chemioterapii. Panel C pokazuje całkowity czas przeżycia u pacjentów, którzy otrzymywali paklitaksel cisplatyny z bevacizumabem lub bez niego, a panel D pokazuje całkowity czas przeżycia u pacjentów, którzy otrzymywali paklitaksel topotekan z bevacizumabem lub bez niego. W panelu E wykres lasu pokazuje wpływ chemioterapii na bewacizumab (eksperymentalnie) w porównaniu z chemioterapią bez bewacizumabu (kontrola), na całkowite przeżycie, stratyfikację według wielu czynników prognostycznych. Wskazane jest pozytywne działanie lecznicze (kolor pomarańczowy). Górna granica przedziału ufności dla typu histologicznego została skrócona o 2,5. Jego prawdziwa górna granica, 7,07, wynika z małej próbki. Przeprowadzono test interakcji i nic nie okazało się znaczące. Czynnikiem o najmniejszej wartości P był typ histologiczny (P = 0,07).
Po medianie czasu obserwacji wynoszącej 20,8 miesiąca odnotowano 271 zgonów (60% całkowitej populacji objętej badaniem), a wyniki drugiego zamrożenia danych częściowo zwolniono po zaleceniu komitetu monitorującego dane i bezpieczeństwa. Termin interakcji nie był znaczący, co wskazuje, że nie było interakcji między dwoma badanymi schematami leczenia
[więcej w: nfz szczecin przeglądarka skierowań, usg jamy brzusznej szczecin, bewacizumab ]

 1. Bartłomiej
  19 stycznia 2019

  Też podejrzewam u siebie nietolerancję laktozy

 2. Diana
  21 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: mlm[…]

 3. Oliver
  23 stycznia 2019

  u mnie pojawił się ból biodra

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab nfz szczecin przeglądarka skierowań usg jamy brzusznej szczecin