Tendencje w zakresie opieki nad zdrowiem psychicznym wśród dzieci i młodzieży

Lut. 1, 2019 by

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost ambulatoryjnego leczenia psychicznego dzieci i nastolatków w Stanach Zjednoczonych.1-3 W latach 1995-1998 i 2007-2010 liczba wizyt w zakresie zdrowia psychicznego młodych ludzi w