Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą

Gru. 4, 2018 by

Mukowiscydoza jest recesywną chorobą genetyczną wywołaną przez mutacje w genie transbłonowego promotora mukowiscydozy (CFTR )1-4. Normalny gen CFTR koduje białko (CFTR), które odgrywa kluczową rolę w nabłonkowym transporcie soli i

Terapia cytokiną we wstrząsie septycznym

Gru. 4, 2018 by

Przegląd interakcji między układem odpornościowym a podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową osią Chrousosa (wydanie z 18 maja) zawiera kontrowersyjne komentarze na temat możliwości terapeutycznych w sepsie. Sugestia stosowania .2-agonistów i antagonistów .2-noradrenergicznych do stymulacji

Chirurgia dla wszystkich: widok z rozwijającego się świata

Gru. 4, 2018 by

Ta niewielka, ale ważna historia chirurgii rozpoczęła się od przekonania, które doprowadziło jego redaktorów chirurgów, kierowanych przez Timothy ego S. Harrisona, do wejścia do krainy, w której brakowało jej umiejętności

Przyczyna powstawania kamieni jest zawsze zakazenie

Lis. 19, 2018 by