TORBIEL ZASTOINOWA SLINOWA LUB SLUZOWA SLUZÓWKI WARGI DOLNEJ

Wrz. 17, 2019 by

ZMIANY ZAPALNE SLINIANKI PRZYUSZNEJ

Wrz. 17, 2019 by

Gdy badanie rentgenowskie nie wykrywa kamienia

Wrz. 16, 2019 by

Gdy badanie rentgenowskie nie wykrywa kamienia, nie świadczy to jeszcze o tym, że go nie ma; niedrożność przewodu może być zresztą następstwem obrzęku zapalnego. Badamy przewód wprowadzając przez ujście gruczołu

Po odslonieciu podokostnowym kostki bocznej z ciecia podluznego wycinamy klin kostny o wymiarach ustalonych poprzednio

Wrz. 12, 2019 by

ZLAMANIA KOSCI SKOKOWEJ

Wrz. 12, 2019 by

ZMIANY KSZTALTU I POLOZENIA WATROBY

Wrz. 11, 2019 by

ZMIANY KSZTAŁTU I POŁOŻENIA WĄTROBY I. WĄTROBA PRZEWĘŻONA Przez miano wątroba przewężona rozumie się wątrobę której dolna cześć jest oddzielona głęboką bruzdą od głównej masy narządu. Wątroba przewężona powstaje wtedy,

CHOROBY WATROBY

Wrz. 11, 2019 by

Dokładniejsze wskazania do leczenia chirurgicznego omówię w części szczegółowej w opisie odpowiednich chorób. Przed przystąpieniem do zabiegu chirurgicznego należy w każdym przypadku zbadać sprawność wątroby i w razie jej upośledzenia

Nasuwa sie tutaj pytanie, czy zawodowi nauczyciele robia wszystko co mozna, aby wychowac spoleczenstwo, jesli chodzi o ocene potrzeb szkoly i dzieci, którym szkola sluzy

Wrz. 6, 2019 by

Nasuwa się tutaj pytanie, czy zawodowi nauczyciele robią wszystko co można, aby wychować społeczeństwo, jeśli chodzi o ocenę potrzeb szkoły i dzieci, którym szkoła służy. Uczucia i morale poszczególnego nauczyciela

Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 4

Wrz. 4, 2019 by

Dawkę bevacizumabu zmodyfikowano tylko wtedy, gdy masa ciała pacjenta zmieniła się o więcej niż 10%. Jeśli wstrzymano chemioterapię z powodu niskiej bezwzględnej liczby neutrofilów lub małopłytkowości, bewacizumab również został wstrzymany.

Pilotażowe badanie inhibitora telomerazy Imetelstat dla mielofibrozy AD 3

Wrz. 2, 2019 by

Dodatkowe szczegóły dotyczące dawkowania i wielkości próby badawczej są dostępne w sekcji Metody w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci mieli otrzymać badany lek przez dziewięć 3-tygodniowych cykli. Leczenie poza cyklem 9