Mianowanie Dostępność po zwiększeniu płatności Medicaid za opiekę podstawową ad 6

Maj. 23, 2018 by

Jeśli wzrost popytu spowodowany ekspansjami zakwestionowanymi przez dostawcę usług, moglibyśmy się spodziewać mniejszych zmian w dostępności terminów w New Jersey i Illinois, ale takie odkrycia się nie zmaterializowały. Nie zaobserwowaliśmy

Mianowanie Dostępność po zwiększeniu płatności Medicaid za opiekę podstawową czesc 4

Maj. 23, 2018 by

Szacunki te opierają się na próbie dotkniętych usług podstawowej opieki zdrowotnej10. Skategoryzowaliśmy państwa jako mające wysoki wzrost zwrotu kosztów lub niski wzrost zwrotu kosztów na podstawie tego, czy wielkość wzrostu

Mianowanie Dostępność po zwiększeniu płatności Medicaid za opiekę podstawową cd

Maj. 23, 2018 by

Spotkania uznawano za odmówione, jeśli osoba dzwoniąca została poinformowana, że nie ma umówionego spotkania. W 11,4% połączeń (11,1% w prywatnej grupie ubezpieczeniowej i 11,8% w grupie Medicaid) nie byliśmy w

Mianowanie Dostępność po zwiększeniu płatności Medicaid za opiekę podstawową

Maj. 23, 2018 by

Głównym celem ustawy Affordable Care Act (ACA) było poprawienie dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej dla nieubezpieczonych Amerykanów, głównie poprzez publiczne i prywatne rozszerzenia ubezpieczenia. Jednocześnie architekci prawa uznali potrzebę