Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy

Kwi. 19, 2018 by

Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) sprzyja angiogenezie, mediatorowi postępu choroby w raku szyjki macicy. Bevacizumab, humanizowane przeciwciało monoklonalne anty-VEGF, wykazuje aktywność pojedynczego czynnika w wcześniej leczonej, nawracającej chorobie. Większość pacjentów,

Innym problemem jest trudnosc tworzenia programów aktywnych, które sa istotnie inne niz programy konwencjonalne

Mar. 25, 2018 by

Innym problemem jest trudność tworzenia programów aktywnych, które są istotnie inne niż programy konwencjonalne. Dotychczas, największe zmiany, związane z metodami wychowania koncentrującymi się na dziecku, zostały wprowadzone w szkołach podstawowych,

ujscia przewodu gruczolu

Mar. 19, 2018 by

GUZ MIESZANY (TUMOR MIXTUS PAROTIDIS)

Mar. 18, 2018 by