stan zapalny wyrostka sutkowego

Cze. 27, 2018 by

Jeśli chorego z zapaleniem błędnika obserwujemy pilnie i umiejętnie, wtedy prawie zawsze zdołamy stwierdzić, że pomiędzy obrazem otitis interna non complicata i obrazem rozwiniętego zapalenia opon mózgowych (meningitis) znajduje się

Uszkodzenia nerwu twarzowego

Cze. 25, 2018 by

SWIEZE, OTWARTE ZLAMANIE KOSTEK PODUDZIA I ZLAMANIE ZAKAZONE

Cze. 22, 2018 by

solidna sztywnosc kostna pozwala choremu na bezbolesne chodzenie

Cze. 21, 2018 by