Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą czesc 4

Gru. 4, 2018 by

Przedstawiono wektor PCR specyficzny dla wektora 210 par zasad (bp) dla mRNA CFTR. M oznacza marker masy cząsteczkowej. Tabela 2. Tabela 2. Obecność lub brak mRNA CFTR adenowirusa-wektora w próbkach

Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą ad

Gru. 4, 2018 by

Każda partia była skuteczna do transdukcji CFTR w teście Western blot i do wydzielania chlorków in vitro, a wektor oznaczono miana i wykazano, że jest skuteczny (za pomocą testu Western

Reoperacyjna estetyczna i rekonstrukcyjna chirurgia plastyczna

Gru. 4, 2018 by

Nigdy przedtem nie poświęcony został cały podręcznik na temat chirurgii reoperacyjnej. Zazwyczaj temat jest omówiony w kilku akapitach na końcu rozdziału. Jednak, jak wskazano we wstępie do reoperacyjnej estetycznej i

Wprowadzenie do lecznictwa antybiotyków

Lis. 21, 2018 by