Wprowadzenie do lecznictwa antybiotyków

Wrz. 18, 2019 by

ujscia przewodu gruczolu

Wrz. 16, 2019 by

Gdy badanie rentgenowskie nie wykrywa kamienia

Wrz. 16, 2019 by

Gdy badanie rentgenowskie nie wykrywa kamienia, nie świadczy to jeszcze o tym, że go nie ma; niedrożność przewodu może być zresztą następstwem obrzęku zapalnego. Badamy przewód wprowadzając przez ujście gruczołu

Jezeli w tkance guza przewaza chrzastka, guz ma spoistosc twarda

Wrz. 15, 2019 by

Jezeli mamy do czynienia z guzem rakowym

Wrz. 14, 2019 by

Po odslonieciu podokostnowym kostki bocznej z ciecia podluznego wycinamy klin kostny o wymiarach ustalonych poprzednio

Wrz. 12, 2019 by

Na podstawie tych rezultatów doszedl da przekonania, ze przypisywanie wielkiego znaczenia metodzie wspólnego planowania przez nauczyciela i uczniów bylo nieuzasadnione

Wrz. 8, 2019 by

Na podstawie tych rezultatów doszedł da przekonania, że przypisywanie wielkiego znaczenia metodzie wspólnego planowania przez nauczyciela i uczniów było nieuzasadnione. Należałoby jednak, postawić pytanie, czy nawet po okresie jednego roku

ZNACZENIE DYSCYPLINY

Wrz. 5, 2019 by

ZNACZENIE DYSCYPLINY. Terminowi dyscyplina przypisuje się zazwyczaj trzy znaczenia, dlatego nie zawsze jest jasne, co się ma na myśli używając tego słowa. Na przykład, co myśli nauczyciel mówiąc: Temu chłopcu

Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 8

Wrz. 4, 2019 by

Wybrane niekorzystne zdarzenia wśród badanych pacjentów, według grupy leczenia. Tabela pokazuje częstość zdarzeń niepożądanych potencjalnie związanych z bewacizumabem. Nadciśnienie o stopniu 2 lub wyższym było istotnie częstsze w przypadku schematów

Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 7

Wrz. 4, 2019 by

Włączenie bewacizumabu znacząco poprawiło medianę całkowitego czasu przeżycia w porównaniu z samą chemioterapią (17,0 miesięcy vs. 13,3 miesiąca, współczynnik ryzyka zgonu 0,71; 98% CI, 0,54 do 0,95) (Figura 3A). Zaobserwowano