Uszkodzenia nerwu twarzowego

Lut. 23, 2019 by

ZLAMANIA KOSCI SKOKOWEJ

Lut. 19, 2019 by

W kamicy zólciowej metoda doszczetna jest wyciecie pecherzyka

Lut. 18, 2019 by

W kamicy żółciowej metodą doszczętną jest wycięcie pęcherzyka, zabieg ten bowiem usuwa nie tylko kamienie, ale i pęcherzyk w którym kamienie się tworzą i gromadzą, podtrzymując jego stan zapalny, nieobojętny

PRZEKRWIENIE WATROBY BIERNE

Lut. 17, 2019 by

PRZEKRWIENIE WĄTROBY BIERNE Określenie i przyczyny. Przez miano: przekrwienie wątroby bierne rozumie się przekrwienie w zakresie rozgałęzień żył wątrobowych. Jest ono jednym z wczesnych objawów, a niekiedy przez pewien czas

Program eksperymentalny prowadzony byl przez cztery lata

Lut. 16, 2019 by

Program eksperymentalny prowadzony był przez cztery lata. W tym czasie dzieci badały przyczyny częstych wypadków tyfusowej gorączki na jednej z okolicznych farm, ponadto poznawały robienie melasy, konserwowanie pomidorów, działalność sądów

PLANOWANIE WSPÓLNE – PRZEZ NAUCZYCIELA I UCZNIA

Lut. 16, 2019 by

PLANOWANIE WSPÓLNE – PRZEZ NAUCZYCIELA I UCZNIA. W związku z rozwijaniem projektów nauczyciel układa czasami plany wspólnie z uczniami. Celem takiego planowania jest wciągnięcie dzieci w proces wychowawczy. Jeżeli próby

METODA DYSKUSJI ZESPOLOWYCH

Lut. 15, 2019 by

METODA DYSKUSJI ZESPOŁOWYCH. Planowanie wspólne przez nauczyciela i uczniów jest pod pewnym względem odmianą metody dyskusji zespołowej, ponieważ jest próbą wspólnego rozwiązywania problemów w sposób demokratyczny poprzez wymianę myśli, poglądów

Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 3

Lut. 12, 2019 by

Leczenie kontrolne składało się z cisplatyny (w dawce 50 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała) plus paklitaksel (w dawce 135 lub 175 mg na metr kwadratowy w dniu 1). Nieplanowa

Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 2

Lut. 12, 2019 by

Około 12 000 przypadków raka szyjki macicy jest diagnozowanych w Stanach Zjednoczonych corocznie, a wraz z ciągłym wzrostem liczby szczepień przeciwko HPV liczba przypadków spodziewana jest dalszego spadku1. Jednak w

Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 4

Lut. 11, 2019 by

Dawkę bevacizumabu zmodyfikowano tylko wtedy, gdy masa ciała pacjenta zmieniła się o więcej niż 10%. Jeśli wstrzymano chemioterapię z powodu niskiej bezwzględnej liczby neutrofilów lub małopłytkowości, bewacizumab również został wstrzymany.