Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą cd

Gru. 4, 2018 by

PD mierzono pod małżowiną dolną (prawidłowy nabłonek), dnem nosa i przyśrodkową powierzchnią (nabłonek metaplastyczny) dolnego małżowata nosowego 16. Analiza statystyczna Pierwotna analiza wpływu leczenia na nosowe PD wykorzystała model mieszany,

Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą ad

Gru. 4, 2018 by

Każda partia była skuteczna do transdukcji CFTR w teście Western blot i do wydzielania chlorków in vitro, a wektor oznaczono miana i wykazano, że jest skuteczny (za pomocą testu Western

Chirurgia dla wszystkich: widok z rozwijającego się świata ad

Gru. 4, 2018 by

Czy to się dzieje wystarczająco szybko. Jak możemy go przyspieszyć. Bo Eklof i Sten Tibblin wspaniale opisują operacje akademickie w krajach rozwijających się. Większość czytelników chciałaby więcej danych na temat

stan zapalny wyrostka sutkowego

Lis. 21, 2018 by

Jeśli chorego z zapaleniem błędnika obserwujemy pilnie i umiejętnie, wtedy prawie zawsze zdołamy stwierdzić, że pomiędzy obrazem otitis interna non complicata i obrazem rozwiniętego zapalenia opon mózgowych (meningitis) znajduje się