Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą

Gru. 4, 2018 by

Mukowiscydoza jest recesywną chorobą genetyczną wywołaną przez mutacje w genie transbłonowego promotora mukowiscydozy (CFTR )1-4. Normalny gen CFTR koduje białko (CFTR), które odgrywa kluczową rolę w nabłonkowym transporcie soli i

Chirurgia dla wszystkich: widok z rozwijającego się świata ad

Gru. 4, 2018 by

Czy to się dzieje wystarczająco szybko. Jak możemy go przyspieszyć. Bo Eklof i Sten Tibblin wspaniale opisują operacje akademickie w krajach rozwijających się. Większość czytelników chciałaby więcej danych na temat

W przypadku obrzeku zapalnego

Lis. 19, 2018 by

Rak slinianki przyusznej

Lis. 18, 2018 by