Posted by on 10 marca 2018

Przy doborze par brano pod uwagę szkołę, do której student uczęszczał, pleć, rasę, wiek, dom rodzinny i środowisko społeczne, zainteresowania oraz przewidywaną przyszłość. Następnie badano starannie te 1 475 par w toku ich studiów w szkole wyższej. Porównanie tych dwóch rodzajów studentów wykazało następującą przewagę na korzyść absolwentów szkół eksperymentalnych: 1. Przeciętne stopnie nieco wyższe. 2. Wyższe stopnie w każdym przedmiocie z wyjątkiem języków obcych. 3. Uzyskiwanie corocznych odznaczeń akademickich w nieco większej ilości. Wyniki te są zgodne z rezultatami innych badań dotyczących postępów w nauce studentów, wobec których stosowano aktywny program nauczania. Studentom tym wiodło się, co najmniej tak dobrze lub trochę lepiej niż studentom, którzy przeszli program konwencjonalny. Dane te mogą wydawać się kontrargumentem przeciw często spotykanej krytyce, że nowsze programy nauczania są, jeśli chodzi o naukę, g orsze od tradycyjnych. Jednakże główne argumenty przemawiające za rewizją programu nie dotyczą uzyskiwania lepszych wyników naukowych. Osiągnięcia w zakresie wiedzy mierzone przy pomocy testów lub stopni są w rzeczywistości mniej ważne niż osiągnięcia w zakresie takich szerszych celów, jak zdolność samodzielnego myślenia, rozwinięcie szerokich zainteresowań czy utworzenie właściwej skali wartości. [hasła pokrewne: olejki do włosów, olej lniany, olejek jojoba ]

Powiązane tematy z artykułem: olej lniany olejek jojoba olejki do włosów

Posted by on 10 marca 2018

Przy doborze par brano pod uwagę szkołę, do której student uczęszczał, pleć, rasę, wiek, dom rodzinny i środowisko społeczne, zainteresowania oraz przewidywaną przyszłość. Następnie badano starannie te 1 475 par w toku ich studiów w szkole wyższej. Porównanie tych dwóch rodzajów studentów wykazało następującą przewagę na korzyść absolwentów szkół eksperymentalnych: 1. Przeciętne stopnie nieco wyższe. 2. Wyższe stopnie w każdym przedmiocie z wyjątkiem języków obcych. 3. Uzyskiwanie corocznych odznaczeń akademickich w nieco większej ilości. Wyniki te są zgodne z rezultatami innych badań dotyczących postępów w nauce studentów, wobec których stosowano aktywny program nauczania. Studentom tym wiodło się, co najmniej tak dobrze lub trochę lepiej niż studentom, którzy przeszli program konwencjonalny. Dane te mogą wydawać się kontrargumentem przeciw często spotykanej krytyce, że nowsze programy nauczania są, jeśli chodzi o naukę, g orsze od tradycyjnych. Jednakże główne argumenty przemawiające za rewizją programu nie dotyczą uzyskiwania lepszych wyników naukowych. Osiągnięcia w zakresie wiedzy mierzone przy pomocy testów lub stopni są w rzeczywistości mniej ważne niż osiągnięcia w zakresie takich szerszych celów, jak zdolność samodzielnego myślenia, rozwinięcie szerokich zainteresowań czy utworzenie właściwej skali wartości. [hasła pokrewne: olejki do włosów, olej lniany, olejek jojoba ]

Powiązane tematy z artykułem: olej lniany olejek jojoba olejki do włosów