Posted by on 13 listopada 2018

PRZEKRWIENIE WĄTROBY BIERNE Określenie i przyczyny. Przez miano: przekrwienie wątroby bierne rozumie się przekrwienie w zakresie rozgałęzień żył wątrobowych. Jest ono jednym z wczesnych objawów, a niekiedy przez pewien czas nawet jedynym objawem niewydolności krążenia na tle osłabienia prawej komory, zależnie od tego, że żyły wątrobowe uchodzą do dolnej żyły głównej w najbliższym sąsiedztwie jej ujścia do prawego przedsionka i nie mają zastawek. Bierne przekrwienie wątroby może powstawać nagle lub rozwija się stopniowo. Ostrą postać wywołuje nagłe znaczne osłabienie prawej komory, jak to spostrzega się najczęściej w przypadkach zawału, usadowionego w mięśniu prawej komory. Najczęstszą przyczyną przewlekłego biernego przekrwienia wątroby jest przewlekła sercowa niewydolność krążenia, zależna od wady serca, choroby mięśnia sercowego lub osierdzia. Często zdarza się bierne przekrwienie wątroby połączone z wadami serca w wadach zastawki dwudzielnej, szc zególnie w zwężeniu lewego ujścia żylnego. Przekrwienie bierne wątroby dochodzi do wysokiego stopnia, gdy dołączy się względna niedomykalność zastawki trójdzielnej. Rozległa rozedma płuc, włóknista rozlana gruźlica płuc, rozległe zrosty opłucne, znaczne zniekształcenie klatki piersiowej, guzy śródpiersia i w ogóle choroby narządów klatki piersiowej, wiodące następnie do zmian w mięśniu sercowym, mogą także być przyczyną biernego przekrwienia wątroby. Powstaniu biernego przekrwienia wątroby sprzyja długotrwałe ograniczenie ruchów wątroby, ułatwiających odpływ krwi z wątroby do prawego przedsionka, jak to spostrzega się np. w przypadkach dużego prawostronnego wysięku w opłucnej. Prócz tego duże przekrwienie wątroby bez objawów niewydolności krążenia spostrzega się w zaciskającym zapaleniu osierdzia (pericarditis constrictiva), gdy ujścia żył wątrobowych do dolnej żyły głównej są zaciśnięte przez zrosty (t. 5). [hasła pokrewne: wskazania do drenażu limfatycznego, mikrodermabrazja korundowa, poradnia uzależnień wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: mikrodermabrazja korundowa poradnia uzależnień wrocław wskazania do drenażu limfatycznego

Posted by on 13 listopada 2018

PRZEKRWIENIE WĄTROBY BIERNE Określenie i przyczyny. Przez miano: przekrwienie wątroby bierne rozumie się przekrwienie w zakresie rozgałęzień żył wątrobowych. Jest ono jednym z wczesnych objawów, a niekiedy przez pewien czas nawet jedynym objawem niewydolności krążenia na tle osłabienia prawej komory, zależnie od tego, że żyły wątrobowe uchodzą do dolnej żyły głównej w najbliższym sąsiedztwie jej ujścia do prawego przedsionka i nie mają zastawek. Bierne przekrwienie wątroby może powstawać nagle lub rozwija się stopniowo. Ostrą postać wywołuje nagłe znaczne osłabienie prawej komory, jak to spostrzega się najczęściej w przypadkach zawału, usadowionego w mięśniu prawej komory. Najczęstszą przyczyną przewlekłego biernego przekrwienia wątroby jest przewlekła sercowa niewydolność krążenia, zależna od wady serca, choroby mięśnia sercowego lub osierdzia. Często zdarza się bierne przekrwienie wątroby połączone z wadami serca w wadach zastawki dwudzielnej, szc zególnie w zwężeniu lewego ujścia żylnego. Przekrwienie bierne wątroby dochodzi do wysokiego stopnia, gdy dołączy się względna niedomykalność zastawki trójdzielnej. Rozległa rozedma płuc, włóknista rozlana gruźlica płuc, rozległe zrosty opłucne, znaczne zniekształcenie klatki piersiowej, guzy śródpiersia i w ogóle choroby narządów klatki piersiowej, wiodące następnie do zmian w mięśniu sercowym, mogą także być przyczyną biernego przekrwienia wątroby. Powstaniu biernego przekrwienia wątroby sprzyja długotrwałe ograniczenie ruchów wątroby, ułatwiających odpływ krwi z wątroby do prawego przedsionka, jak to spostrzega się np. w przypadkach dużego prawostronnego wysięku w opłucnej. Prócz tego duże przekrwienie wątroby bez objawów niewydolności krążenia spostrzega się w zaciskającym zapaleniu osierdzia (pericarditis constrictiva), gdy ujścia żył wątrobowych do dolnej żyły głównej są zaciśnięte przez zrosty (t. 5). [hasła pokrewne: wskazania do drenażu limfatycznego, mikrodermabrazja korundowa, poradnia uzależnień wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: mikrodermabrazja korundowa poradnia uzależnień wrocław wskazania do drenażu limfatycznego