Posted by on 1 września 2019

Wśród wszystkich beneficjentów 13% miało jeden test, 11% dwa testy, 10% trzy testy, 7% cztery testy, a 13% miało pięć lub więcej testów w okresie przedoperacyjnym; odpowiadające średnie odsetki beneficjentów, którzy mieli taką liczbę testów w okresie odniesienia, wynosiły 10%, 8%, 5%, 3% i 7%. Odsetek beneficjentów, którzy nie przechodzili żadnych testów, spadł z 67% w okresie odniesienia do 47% w okresie przedoperacyjnym. Obliczyliśmy podstawowe wartości procentowe przez uśrednienie odsetka beneficjentów poddawanych określonej liczbie testów w każdym miesiącu w okresie bazowym 11 miesięcy. Panel B pokazuje średnią liczbę testów i wizyt w biurze przypadających na jednego beneficjenta miesięcznie. Pacjenci przeszli średnio 1,09 testów na beneficjenta miesięcznie podczas 11-miesięcznego okresu odniesienia, w porównaniu do 1,81 testów na beneficjenta w miesiącu przedoperacyjnym – wzrost o 66%. Liczba wizyt w biurze wzrosła o 63%, z 0,43 wizyt na beneficjenta miesięcznie w okresie odniesienia do 0,70 wizyt na beneficjenta w miesiącu przedoperacyjnym. Całkowita liczba beneficjentów w mianowniku obejmuje wszystkich pacjentów w kohorcie. Liczba testów obejmuje tylko testy zwykle wymagane do oceny przedoperacyjnej (pełna morfologia krwi, analiza chemiczna, badania krzepnięcia, analiza moczu, elektrokardiografia, echokardiografia, testy stresu kardiologicznego, radiografia klatki piersiowej i testy funkcji płuc). Liczba wizyt w biurze obejmuje tylko wizyty w biurach u dostawców, którzy zwykle są proszeni o wydanie zgody przedoperacyjnej (ogólna praktyka, anestezjologia, kardiologia, praktyka rodzinna, medycyna wewnętrzna i lekarze geriatryczni, pielęgniarki i asystenci lekarza). Nie uwzględniono wizyt lekarskich u okulistów i optyków. Panel B został utworzony z danych z podgrupy beneficjentów z 6-miesięczną obserwacją po operacji indeksu (222 741 pacjentów), aby wykazać, że poziomy testowe powróciły do wartości wyjściowych po operacji indeksu. Odsetek testów i wizyt w gabinetach podczas okresu bazowego i przedoperacyjnego miesiąca w tej podkoluminie był praktycznie identyczny z wynikami w pełnej kohorcie. Średnia liczba testów na beneficjenta wzrosła o 66% w okresie przedoperacyjnym w stosunku do okresu bazowego, a średnia liczba wizyt w urzędzie wzrosła o 63%. W okresie przedoperacyjnym 13% beneficjentów przeszło jeden test, 11% przeszło dwa, 10% przeszło trzy, 7% przeszło cztery, a 13% przeszło pięć lub więcej. Wszystkie wartości procentowe były wyższe niż średnia miesięcznych wartości procentowych w okresie odniesienia (wykres 1A). Spośród 222.741 beneficjentów z 6-miesięczną obserwacją pooperacyjną, stwierdziliśmy podobny wzrost testów i wizyt w gabinetach na jednego beneficjenta przed zabiegiem operacyjnym, a następnie powrót do poziomu podstawowego po zabiegu operacyjnym (ryc. 1B).
W okresie przedoperacyjnym wykonano łącznie 789 150 testów, kosztem około 16,1 miliona USD. Kolejne 28,3 miliona dolarów wydano na 308,397 wizyt w biurze. Wydatki na badania w miesiącu poprzedzającym operację były wyższe o 4,8 miliona USD, a wydatki na wizyty w urzędach były wyższe o 12,4 miliona USD (odpowiednio o 42% i 78%) niż średnie miesięczne wydatki w ciągu ostatnich 11 miesięcy (Tabela
Odmiana wśród dostawców
Rysunek 2
[przypisy: refundacja aparatu słuchowego, tumor mixtus, do lekarza bez ubezpieczenia ]

 1. Witold
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentysta ceny[…]

 2. Kornelia
  15 stycznia 2019

  takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

 3. Junkyard Dog
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Bóle kręgosłupa[…]

 4. Kazimierz
  19 stycznia 2019

  Widzę lekką poprawę

 5. Vanessa
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu apteczki[…]

 6. Filip
  23 stycznia 2019

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

Powiązane tematy z artykułem: do lekarza bez ubezpieczenia refundacja aparatu słuchowego tumor mixtus

Posted by on 1 września 2019

Wśród wszystkich beneficjentów 13% miało jeden test, 11% dwa testy, 10% trzy testy, 7% cztery testy, a 13% miało pięć lub więcej testów w okresie przedoperacyjnym; odpowiadające średnie odsetki beneficjentów, którzy mieli taką liczbę testów w okresie odniesienia, wynosiły 10%, 8%, 5%, 3% i 7%. Odsetek beneficjentów, którzy nie przechodzili żadnych testów, spadł z 67% w okresie odniesienia do 47% w okresie przedoperacyjnym. Obliczyliśmy podstawowe wartości procentowe przez uśrednienie odsetka beneficjentów poddawanych określonej liczbie testów w każdym miesiącu w okresie bazowym 11 miesięcy. Panel B pokazuje średnią liczbę testów i wizyt w biurze przypadających na jednego beneficjenta miesięcznie. Pacjenci przeszli średnio 1,09 testów na beneficjenta miesięcznie podczas 11-miesięcznego okresu odniesienia, w porównaniu do 1,81 testów na beneficjenta w miesiącu przedoperacyjnym – wzrost o 66%. Liczba wizyt w biurze wzrosła o 63%, z 0,43 wizyt na beneficjenta miesięcznie w okresie odniesienia do 0,70 wizyt na beneficjenta w miesiącu przedoperacyjnym. Całkowita liczba beneficjentów w mianowniku obejmuje wszystkich pacjentów w kohorcie. Liczba testów obejmuje tylko testy zwykle wymagane do oceny przedoperacyjnej (pełna morfologia krwi, analiza chemiczna, badania krzepnięcia, analiza moczu, elektrokardiografia, echokardiografia, testy stresu kardiologicznego, radiografia klatki piersiowej i testy funkcji płuc). Liczba wizyt w biurze obejmuje tylko wizyty w biurach u dostawców, którzy zwykle są proszeni o wydanie zgody przedoperacyjnej (ogólna praktyka, anestezjologia, kardiologia, praktyka rodzinna, medycyna wewnętrzna i lekarze geriatryczni, pielęgniarki i asystenci lekarza). Nie uwzględniono wizyt lekarskich u okulistów i optyków. Panel B został utworzony z danych z podgrupy beneficjentów z 6-miesięczną obserwacją po operacji indeksu (222 741 pacjentów), aby wykazać, że poziomy testowe powróciły do wartości wyjściowych po operacji indeksu. Odsetek testów i wizyt w gabinetach podczas okresu bazowego i przedoperacyjnego miesiąca w tej podkoluminie był praktycznie identyczny z wynikami w pełnej kohorcie. Średnia liczba testów na beneficjenta wzrosła o 66% w okresie przedoperacyjnym w stosunku do okresu bazowego, a średnia liczba wizyt w urzędzie wzrosła o 63%. W okresie przedoperacyjnym 13% beneficjentów przeszło jeden test, 11% przeszło dwa, 10% przeszło trzy, 7% przeszło cztery, a 13% przeszło pięć lub więcej. Wszystkie wartości procentowe były wyższe niż średnia miesięcznych wartości procentowych w okresie odniesienia (wykres 1A). Spośród 222.741 beneficjentów z 6-miesięczną obserwacją pooperacyjną, stwierdziliśmy podobny wzrost testów i wizyt w gabinetach na jednego beneficjenta przed zabiegiem operacyjnym, a następnie powrót do poziomu podstawowego po zabiegu operacyjnym (ryc. 1B).
W okresie przedoperacyjnym wykonano łącznie 789 150 testów, kosztem około 16,1 miliona USD. Kolejne 28,3 miliona dolarów wydano na 308,397 wizyt w biurze. Wydatki na badania w miesiącu poprzedzającym operację były wyższe o 4,8 miliona USD, a wydatki na wizyty w urzędach były wyższe o 12,4 miliona USD (odpowiednio o 42% i 78%) niż średnie miesięczne wydatki w ciągu ostatnich 11 miesięcy (Tabela
Odmiana wśród dostawców
Rysunek 2
[przypisy: refundacja aparatu słuchowego, tumor mixtus, do lekarza bez ubezpieczenia ]

 1. Witold
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dentysta ceny[…]

 2. Kornelia
  15 stycznia 2019

  takie czasy nastały i gotujemy się w falach radiowyc

 3. Junkyard Dog
  17 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Bóle kręgosłupa[…]

 4. Kazimierz
  19 stycznia 2019

  Widzę lekką poprawę

 5. Vanessa
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu apteczki[…]

 6. Filip
  23 stycznia 2019

  To sa sprawdzone informacje czy dopiero w fazie testow klinicznych

Powiązane tematy z artykułem: do lekarza bez ubezpieczenia refundacja aparatu słuchowego tumor mixtus