Posted by on 1 września 2019

Podobnie, dyskryminacja modeli przewidujących przedoperacyjne wizyty w urzędach poprawiła się najbardziej dzięki włączeniu samej zmiennej okulistycznej (Tabela Dodatkowe modele hierarchiczne z grupowaniem według instytucji chirurgicznej wykazały podobne wyniki, ale nieco mniejszą dyskryminację, w porównaniu z modelami z grupowaniem według okulisty, co odzwierciedla ścisły związek między okulistami a instytucjami; ponad 60% instytucji miało roszczenia tylko od jednego lub dwóch okulistów (dane niepokazane). Dyskusja
W tej krajowej ocenie zmienności rutynowych przedoperacyjnych testów przed zabiegiem usunięcia zaćmy, stwierdziliśmy, że ponad połowa beneficjentów Medicare przechodzących operację zaćmy przeszła co najmniej jedno badanie przedoperacyjne, pomimo silnych dowodów na brak korzyści z przedoperacyjnego badania. znaczny wzrost testowania ponad poziom w okresie odniesienia i najprawdopodobniej niepotrzebny koszt Medicare. Co więcej, nasze wyniki nie wykazały różnicy w częstości występowania testów w porównaniu z 20 latami temu, 16 lat przed wprowadzeniem wytycznych stwierdzających, że rutynowe przedoperacyjne badania w kierunku chirurgii zaćmy nie były konieczne. Dane te podkreślają fakt, że publikowanie wyłącznie opartych na faktach wytycznych niekoniecznie zmienia zachowanie poszczególnych lekarzy.25,26 Jest to ważny problem, biorąc pod uwagę, że liczba rocznych operacji zaćmy ma wzrosnąć do 4,4 miliona do roku 2030, przy czym Medicare w ponad 80% operacji zaćmy w Stanach Zjednoczonych.1
Nasze modele predykcyjne wykazały, że stan zdrowia pacjenta wiąże się z testowaniem. Jednak okulista wykonujący zabieg chirurgiczny i występowanie przedoperacyjnej wizyty w gabinecie okazały się silniejszymi czynnikami testującymi niż cechy pacjenta. Nasze wyniki sugerują, że przedoperacyjne testy u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym zaćmy można w większym stopniu przypisać wzorcom praktyki poszczególnych lekarzy niż różnicom pomiędzy lekarzami w złożoności populacji pacjentów lub lekarzom zlecającym testy różnie – na podstawie stanu zdrowia pacjenta – w przypadku konkretnych pacjentów w ramach ich własnych praktyk. W rzeczywistości ponad jedna trzecia okulistów przeprowadziła testy w zdecydowanej większości (> 75%) swoich pacjentów, przy czym 8% okulistów miało wszystkich pacjentów poddawanych testom. Te wysokie odsetki testowe nie powinny być przypisywane wyłącznie okuliście, ponieważ testy mogły być zlecone lub zamówione przez dowolnego członka zespołu opiekuńczego. Nie możemy jednak stwierdzić na podstawie naszych danych, który z typowych wzorców zachowań lekarza napędza stosowanie testów w każdym zespole opiekuńczym.
Podobnie, stwierdziliśmy, że ponad połowa pacjentów w naszym badaniu miała przedoperacyjną wizytę w gabinecie lekarskim, a okulista operacyjny był najsilniejszym predyktorem wizyty u lekarza. Wizyty w gabinetach były niespodziewanie rzadziej wśród pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w oddziałach ambulatoryjnych, niż w przypadku pacjentów poddawanych operacjom w ambulatoryjnych centrach chirurgicznych, chociaż pacjenci w szpitalu mieli większe prawdopodobieństwo poddania się testom
[patrz też: torbiel zastoinowa, bank szpiku, usg jamy brzusznej szczecin ]

 1. Olivia
  11 stycznia 2019

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

 2. Stanisław
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: nefrolog[…]

 3. Damian
  15 stycznia 2019

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 4. Gas Man
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: rehabilitacja dzieci[…]

 5. Dark Horse
  19 stycznia 2019

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 6. Apolonia
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: miód manuka[…]

 7. Elena
  23 stycznia 2019

  Wszystko na kasę chorych

Powiązane tematy z artykułem: bank szpiku torbiel zastoinowa usg jamy brzusznej szczecin

Posted by on 1 września 2019

Podobnie, dyskryminacja modeli przewidujących przedoperacyjne wizyty w urzędach poprawiła się najbardziej dzięki włączeniu samej zmiennej okulistycznej (Tabela Dodatkowe modele hierarchiczne z grupowaniem według instytucji chirurgicznej wykazały podobne wyniki, ale nieco mniejszą dyskryminację, w porównaniu z modelami z grupowaniem według okulisty, co odzwierciedla ścisły związek między okulistami a instytucjami; ponad 60% instytucji miało roszczenia tylko od jednego lub dwóch okulistów (dane niepokazane). Dyskusja
W tej krajowej ocenie zmienności rutynowych przedoperacyjnych testów przed zabiegiem usunięcia zaćmy, stwierdziliśmy, że ponad połowa beneficjentów Medicare przechodzących operację zaćmy przeszła co najmniej jedno badanie przedoperacyjne, pomimo silnych dowodów na brak korzyści z przedoperacyjnego badania. znaczny wzrost testowania ponad poziom w okresie odniesienia i najprawdopodobniej niepotrzebny koszt Medicare. Co więcej, nasze wyniki nie wykazały różnicy w częstości występowania testów w porównaniu z 20 latami temu, 16 lat przed wprowadzeniem wytycznych stwierdzających, że rutynowe przedoperacyjne badania w kierunku chirurgii zaćmy nie były konieczne. Dane te podkreślają fakt, że publikowanie wyłącznie opartych na faktach wytycznych niekoniecznie zmienia zachowanie poszczególnych lekarzy.25,26 Jest to ważny problem, biorąc pod uwagę, że liczba rocznych operacji zaćmy ma wzrosnąć do 4,4 miliona do roku 2030, przy czym Medicare w ponad 80% operacji zaćmy w Stanach Zjednoczonych.1
Nasze modele predykcyjne wykazały, że stan zdrowia pacjenta wiąże się z testowaniem. Jednak okulista wykonujący zabieg chirurgiczny i występowanie przedoperacyjnej wizyty w gabinecie okazały się silniejszymi czynnikami testującymi niż cechy pacjenta. Nasze wyniki sugerują, że przedoperacyjne testy u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym zaćmy można w większym stopniu przypisać wzorcom praktyki poszczególnych lekarzy niż różnicom pomiędzy lekarzami w złożoności populacji pacjentów lub lekarzom zlecającym testy różnie – na podstawie stanu zdrowia pacjenta – w przypadku konkretnych pacjentów w ramach ich własnych praktyk. W rzeczywistości ponad jedna trzecia okulistów przeprowadziła testy w zdecydowanej większości (> 75%) swoich pacjentów, przy czym 8% okulistów miało wszystkich pacjentów poddawanych testom. Te wysokie odsetki testowe nie powinny być przypisywane wyłącznie okuliście, ponieważ testy mogły być zlecone lub zamówione przez dowolnego członka zespołu opiekuńczego. Nie możemy jednak stwierdzić na podstawie naszych danych, który z typowych wzorców zachowań lekarza napędza stosowanie testów w każdym zespole opiekuńczym.
Podobnie, stwierdziliśmy, że ponad połowa pacjentów w naszym badaniu miała przedoperacyjną wizytę w gabinecie lekarskim, a okulista operacyjny był najsilniejszym predyktorem wizyty u lekarza. Wizyty w gabinetach były niespodziewanie rzadziej wśród pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w oddziałach ambulatoryjnych, niż w przypadku pacjentów poddawanych operacjom w ambulatoryjnych centrach chirurgicznych, chociaż pacjenci w szpitalu mieli większe prawdopodobieństwo poddania się testom
[patrz też: torbiel zastoinowa, bank szpiku, usg jamy brzusznej szczecin ]

 1. Olivia
  11 stycznia 2019

  Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

 2. Stanisław
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: nefrolog[…]

 3. Damian
  15 stycznia 2019

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 4. Gas Man
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: rehabilitacja dzieci[…]

 5. Dark Horse
  19 stycznia 2019

  Elektrochirurgia w ogóle teraz jest bardzo szeroko stosowana

 6. Apolonia
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: miód manuka[…]

 7. Elena
  23 stycznia 2019

  Wszystko na kasę chorych

Powiązane tematy z artykułem: bank szpiku torbiel zastoinowa usg jamy brzusznej szczecin