Posted by on 7 września 2019

Próby zastosowania metod aktywnych dały w rezultacie zmniejszenie się biernego uczestniczenia uczniów w nauce, lecz nie w takim stopniu, jak można się było tego spodziewać. Jak stwierdzili obserwatorzy, jeśli chodzi o stopień różnorodności zachowania się uczniów, to w tych dwóch rodzajach klas wystąpiło znaczne podobieństwo . BADANIA OSMIOLETNIE Chociaż, jak wykazaliśmy, nauczyciele szkół średnich są skłonni sprzeciwiać się zmianom programu i metody, niektóre próby wprowadzenia nowych metod odniosły duży sukces. Niektóre programy eksperymentalne wprowadzono w ramach Ośmioletnich Badań prowadzonych pod auspicjami Towarzystwa Wychowania Postępowego (Progressive Education Association). W roku 1930 w trzydziestu szkołach średnich zwolniono niektórych uczniów z mniej lub więcej sztywno określonych przedmiotów, których przerobienie jest warunkiem wstępu do szkoły wyższej lub uniwersytetu. Te trzydzieści szkół przystąpiło do opracowa nia własnych programów, w których próbowano kłaść nacisk na zajęcia, pomagające w wytworzeniu takich cech, jak wrażliwość społeczna, myślenie krytyczne, lepsze osobiste i społeczne przystosowanie się. Wyniki nauczania w szkołach eksperymentalnych mierzono na podstawie oceny świadectw 1475 absolwentów, którzy przeszli do szkoły wyższej. Dla każdego z tych 1475 studentów dobrano starannie odpowiedniego studenta, który przyszedł na uniwersytet z tradycyjnej szkoły średniej. [hasła pokrewne: do lekarza bez ubezpieczenia, bewacizumab, studia medyczne ile trwają ]

 1. Ludwik
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dieta catering wrocław[…]

 2. Seweryn
  15 stycznia 2019

  Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

 3. Olaf
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: usuwanie azbestu[…]

 4. Thrasher
  19 stycznia 2019

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

 5. Marbles
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zdrowe żywienie[…]

 6. Midnight Rider
  23 stycznia 2019

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab do lekarza bez ubezpieczenia studia medyczne ile trwają

Posted by on 7 września 2019

Próby zastosowania metod aktywnych dały w rezultacie zmniejszenie się biernego uczestniczenia uczniów w nauce, lecz nie w takim stopniu, jak można się było tego spodziewać. Jak stwierdzili obserwatorzy, jeśli chodzi o stopień różnorodności zachowania się uczniów, to w tych dwóch rodzajach klas wystąpiło znaczne podobieństwo . BADANIA OSMIOLETNIE Chociaż, jak wykazaliśmy, nauczyciele szkół średnich są skłonni sprzeciwiać się zmianom programu i metody, niektóre próby wprowadzenia nowych metod odniosły duży sukces. Niektóre programy eksperymentalne wprowadzono w ramach Ośmioletnich Badań prowadzonych pod auspicjami Towarzystwa Wychowania Postępowego (Progressive Education Association). W roku 1930 w trzydziestu szkołach średnich zwolniono niektórych uczniów z mniej lub więcej sztywno określonych przedmiotów, których przerobienie jest warunkiem wstępu do szkoły wyższej lub uniwersytetu. Te trzydzieści szkół przystąpiło do opracowa nia własnych programów, w których próbowano kłaść nacisk na zajęcia, pomagające w wytworzeniu takich cech, jak wrażliwość społeczna, myślenie krytyczne, lepsze osobiste i społeczne przystosowanie się. Wyniki nauczania w szkołach eksperymentalnych mierzono na podstawie oceny świadectw 1475 absolwentów, którzy przeszli do szkoły wyższej. Dla każdego z tych 1475 studentów dobrano starannie odpowiedniego studenta, który przyszedł na uniwersytet z tradycyjnej szkoły średniej. [hasła pokrewne: do lekarza bez ubezpieczenia, bewacizumab, studia medyczne ile trwają ]

 1. Ludwik
  13 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dieta catering wrocław[…]

 2. Seweryn
  15 stycznia 2019

  Myślę, że warto się skonsultować z lekarzem czy nadal to polecają

 3. Olaf
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: usuwanie azbestu[…]

 4. Thrasher
  19 stycznia 2019

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

 5. Marbles
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: zdrowe żywienie[…]

 6. Midnight Rider
  23 stycznia 2019

  Zawartość witamin podawana jest na 100g owoców

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab do lekarza bez ubezpieczenia studia medyczne ile trwają