Posted by on 10 marca 2018

Próby zastosowania metod aktywnych dały w rezultacie zmniejszenie się „biernego uczestniczenia” uczniów w nauce, lecz nie w takim stopniu, jak można się było tego spodziewać. Jak stwierdzili obserwatorzy, jeśli chodzi o stopień różnorodności zachowania się uczniów, to w tych dwóch rodzajach klas wystąpiło znaczne podobieństwo . „BADANIA OSMIOLETNIE” Chociaż, jak wykazaliśmy, nauczyciele szkół średnich są skłonni sprzeciwiać się zmianom programu i metody, niektóre próby wprowadzenia nowych metod odniosły duży sukces. Niektóre programy eksperymentalne wprowadzono w ramach Ośmioletnich Badań prowadzonych pod auspicjami Towarzystwa Wychowania Postępowego (Progressive Education Association). W roku 1930 w trzydziestu szkołach średnich „zwolniono” niektórych uczniów z mniej lub więcej sztywno określonych przedmiotów, których przerobienie jest warunkiem wstępu do szkoły wyższej lub uniwersytetu. Te trzydzieści szkół przystąpiło do opracowa nia własnych programów, w których próbowano kłaść nacisk na zajęcia, pomagające w wytworzeniu takich cech, jak wrażliwość społeczna, myślenie krytyczne, lepsze osobiste i społeczne przystosowanie się. Wyniki nauczania w szkołach eksperymentalnych mierzono na podstawie oceny świadectw 1475 absolwentów, którzy przeszli do szkoły wyższej. Dla każdego z tych 1475 studentów dobrano starannie odpowiedniego studenta, który przyszedł na uniwersytet z tradycyjnej szkoły średniej. [hasła pokrewne: olejek kokosowy na włosy, olejek makadamia, olejek moringa ]

Powiązane tematy z artykułem: olejek kokosowy na włosy olejek makadamia olejek moringa

Posted by on 10 marca 2018

Próby zastosowania metod aktywnych dały w rezultacie zmniejszenie się „biernego uczestniczenia” uczniów w nauce, lecz nie w takim stopniu, jak można się było tego spodziewać. Jak stwierdzili obserwatorzy, jeśli chodzi o stopień różnorodności zachowania się uczniów, to w tych dwóch rodzajach klas wystąpiło znaczne podobieństwo . „BADANIA OSMIOLETNIE” Chociaż, jak wykazaliśmy, nauczyciele szkół średnich są skłonni sprzeciwiać się zmianom programu i metody, niektóre próby wprowadzenia nowych metod odniosły duży sukces. Niektóre programy eksperymentalne wprowadzono w ramach Ośmioletnich Badań prowadzonych pod auspicjami Towarzystwa Wychowania Postępowego (Progressive Education Association). W roku 1930 w trzydziestu szkołach średnich „zwolniono” niektórych uczniów z mniej lub więcej sztywno określonych przedmiotów, których przerobienie jest warunkiem wstępu do szkoły wyższej lub uniwersytetu. Te trzydzieści szkół przystąpiło do opracowa nia własnych programów, w których próbowano kłaść nacisk na zajęcia, pomagające w wytworzeniu takich cech, jak wrażliwość społeczna, myślenie krytyczne, lepsze osobiste i społeczne przystosowanie się. Wyniki nauczania w szkołach eksperymentalnych mierzono na podstawie oceny świadectw 1475 absolwentów, którzy przeszli do szkoły wyższej. Dla każdego z tych 1475 studentów dobrano starannie odpowiedniego studenta, który przyszedł na uniwersytet z tradycyjnej szkoły średniej. [hasła pokrewne: olejek kokosowy na włosy, olejek makadamia, olejek moringa ]

Powiązane tematy z artykułem: olejek kokosowy na włosy olejek makadamia olejek moringa