Posted by on 27 grudnia 2018

Powikłane zapalenie ucha wewnętrznego (labyrinthitis complicata sive labyrinthitis aperta). Najważniejszymi drogami przejścia zakażenia do wnętrza czaszki są: przewód słuchowy wewnętrzny, przewód chłonki wewnętrznej kończący się workiem na tylnej ścianie piramidy i wodociąg ślimaka. Najczęstszym typem powikłania jest zapalenie opon mózgowych. Nader ważną jest sprawa stosunku ropni móżdżkowych do zapalenia błędnika. Ropień móżdżkowy jest bardzo często pochodzenia błędnikowego. Zespół 1) zapalenia błędnika, 2) z objawami ropnia móżdżkowego i 3) objawami zakrzepu zatoki esowatej pozwala przypuszczać (Kramm), że powikłanie śródczaszkowe wyszło z worka endolimfatycznego. Do powikłań śródczaszkowych pochodzenia błędnikowego przychodzi zwykle wtedy, gdy czynność ucha wewnętrznego wygasła już całkowicie. Nie jest to jednak reguła i powikłanie śródczaszkowe może wcześniej wystąpić. Zapalenie opon, które powstaje w przebiegu zapalenia błędnika, nie musi być zawszę, ale jest najczęściej, pochodzenia błędnikowego i z praktyczno-klinicznego punktu widzenia za takie je uważamy. [podobne: bank szpiku, zus sanatoria lista oczekujących, heliodent ]

Powiązane tematy z artykułem: bank szpiku heliodent zus sanatoria lista oczekujących

Posted by on 27 grudnia 2018

Powikłane zapalenie ucha wewnętrznego (labyrinthitis complicata sive labyrinthitis aperta). Najważniejszymi drogami przejścia zakażenia do wnętrza czaszki są: przewód słuchowy wewnętrzny, przewód chłonki wewnętrznej kończący się workiem na tylnej ścianie piramidy i wodociąg ślimaka. Najczęstszym typem powikłania jest zapalenie opon mózgowych. Nader ważną jest sprawa stosunku ropni móżdżkowych do zapalenia błędnika. Ropień móżdżkowy jest bardzo często pochodzenia błędnikowego. Zespół 1) zapalenia błędnika, 2) z objawami ropnia móżdżkowego i 3) objawami zakrzepu zatoki esowatej pozwala przypuszczać (Kramm), że powikłanie śródczaszkowe wyszło z worka endolimfatycznego. Do powikłań śródczaszkowych pochodzenia błędnikowego przychodzi zwykle wtedy, gdy czynność ucha wewnętrznego wygasła już całkowicie. Nie jest to jednak reguła i powikłanie śródczaszkowe może wcześniej wystąpić. Zapalenie opon, które powstaje w przebiegu zapalenia błędnika, nie musi być zawszę, ale jest najczęściej, pochodzenia błędnikowego i z praktyczno-klinicznego punktu widzenia za takie je uważamy. [podobne: bank szpiku, zus sanatoria lista oczekujących, heliodent ]

Powiązane tematy z artykułem: bank szpiku heliodent zus sanatoria lista oczekujących