Posted by on 1 września 2019

Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi u tych siedmiu pacjentów wynosiła 3,5 miesiąca (zakres od 1,4 do 7,2), a mediana czasu trwania odpowiedzi wynosiła 18 miesięcy (zakres od 13 do 20+) w przypadku odpowiedzi całkowitych i 10 miesięcy (zakres, 7 do 10+) dla częściowych odpowiedzi. Czterech pacjentów z całkowitą odpowiedzią wykazało odwrócenie zwłóknienia szpiku kostnego (dwa przykładowe przypadki przedstawiono na rycinie i 2), a trzy z nich również miały remisje molekularne (dwa przykładowe przypadki przedstawiono na rycinie 3); dodatkowe informacje na temat każdego z tych czterech pacjentów znajdują się w sekcji Wyniki w dodatkowym dodatku. W dniu wyłączenia danych wystąpił nawrót u jednego pacjenta, który miał pełną odpowiedź (pacjent 4 w tabeli 2) i inny pacjent, który miał częściową odpowiedź (pacjent 7 w tabeli 2); dodatkowy pacjent, który miał częściową odpowiedź (pacjent 6 w Tabeli 2), przerwał terapię imetelstatem, nadal otrzymując odpowiedź z powodu ograniczeń finansowych. Trzech z siedmiu pacjentów z odpowiedzią, którzy byli silnie uzależnieni od transfuzji krwinek czerwonych przy wejściu do badania, stało się niezależne od transfuzji i utrzymywało poziom hemoglobiny większy niż 10 g na decylitr przez co najmniej 3 miesiące podczas leczenia imetelstatem, przy szczytowym okresie po leczeniu. poziomy hemoglobiny 17,4 g na decylitr (pacjent 1), 13,9 g na decylitr (pacjent 3) i 12,6 g na decylitr (pacjent 5) (tabela 2). W dniu wyłączenia danych ci trzej pacjenci nadal byli niezależni od transfuzji.
Oprócz odpowiedzi, mierzyliśmy inne istotne biologicznie efekty leczenia i stwierdziliśmy, że duży odsetek pacjentów miał takie działanie. Osiem z 10 pacjentów (80%) z zaznaczoną leukocytozą (definiowanych jako> 25 x 109 białych komórek na litr) miało całkowitą rozdzielczość (3 pacjentów) lub więcej niż 50% zmniejszenie liczby białych krwinek (5 pacjentów). Wszystkich 11 pacjentów (100%) z trombocytozą miało całkowitą rozdzielczość (10 pacjentów) lub więcej niż 50% zmniejszenie liczby płytek krwi (1 pacjent). Łącznie 22 z 27 pacjentów (81%) z leukoerytroblastozą miało całkowitą rozdzielczość (13 pacjentów) lub więcej niż 50% zmniejszenie odsetka niedojrzałych komórek szpikowych i jądrzastych krwinek czerwonych (9 pacjentów). W sumie 17 z 21 pacjentów (81%) z co najmniej 1% krążących blastów miało albo całkowite zniknięcie krążących blastów (14 pacjentów) albo co najmniej 50% zmniejszenie liczby blastów (3 pacjentów). Odsetek pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź śledziona, wynosił 35% (8 z 23 pacjentów, u których śledziona była odpowiedź na leczenie). Czterech z 13 pacjentów (31%), którzy byli zależni od transfuzji krwinek czerwonych, stało się niezależnymi od transfuzji przez co najmniej 3 miesiące.
Laboratoryjne korelacje odpowiedzi
Wskaźniki odpowiedzi były 27% wśród pacjentów z mutacją JAK2 (7 z 26 pacjentów) w porównaniu z 0% wśród pacjentów bez mutacji JAK2 (0 z 7 pacjentów) (P = 0,30) i 32% wśród pacjentów bez mutacji ASXL1 (7 z 22 pacjentów) w porównaniu z 0% wśród osób z mutacją ASXL1 (0 z 11 pacjentów) (P = 0,07)
[patrz też: bewacizumab, przychodnia batorego, heliodent ]

 1. Capital F
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: endoskopia[…]

 2. Midnight Rambler
  15 stycznia 2019

  Używam kwasu w kapsułkach

 3. Ludwik
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: integracja sensoryczna warszawa[…]

 4. Kaja
  19 stycznia 2019

  Jestem w ciąży

 5. Robert
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: apteczka[…]

 6. Drugstore Cowboy
  23 stycznia 2019

  Medycyna sryna…

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab heliodent przychodnia batorego

Posted by on 1 września 2019

Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi u tych siedmiu pacjentów wynosiła 3,5 miesiąca (zakres od 1,4 do 7,2), a mediana czasu trwania odpowiedzi wynosiła 18 miesięcy (zakres od 13 do 20+) w przypadku odpowiedzi całkowitych i 10 miesięcy (zakres, 7 do 10+) dla częściowych odpowiedzi. Czterech pacjentów z całkowitą odpowiedzią wykazało odwrócenie zwłóknienia szpiku kostnego (dwa przykładowe przypadki przedstawiono na rycinie i 2), a trzy z nich również miały remisje molekularne (dwa przykładowe przypadki przedstawiono na rycinie 3); dodatkowe informacje na temat każdego z tych czterech pacjentów znajdują się w sekcji Wyniki w dodatkowym dodatku. W dniu wyłączenia danych wystąpił nawrót u jednego pacjenta, który miał pełną odpowiedź (pacjent 4 w tabeli 2) i inny pacjent, który miał częściową odpowiedź (pacjent 7 w tabeli 2); dodatkowy pacjent, który miał częściową odpowiedź (pacjent 6 w Tabeli 2), przerwał terapię imetelstatem, nadal otrzymując odpowiedź z powodu ograniczeń finansowych. Trzech z siedmiu pacjentów z odpowiedzią, którzy byli silnie uzależnieni od transfuzji krwinek czerwonych przy wejściu do badania, stało się niezależne od transfuzji i utrzymywało poziom hemoglobiny większy niż 10 g na decylitr przez co najmniej 3 miesiące podczas leczenia imetelstatem, przy szczytowym okresie po leczeniu. poziomy hemoglobiny 17,4 g na decylitr (pacjent 1), 13,9 g na decylitr (pacjent 3) i 12,6 g na decylitr (pacjent 5) (tabela 2). W dniu wyłączenia danych ci trzej pacjenci nadal byli niezależni od transfuzji.
Oprócz odpowiedzi, mierzyliśmy inne istotne biologicznie efekty leczenia i stwierdziliśmy, że duży odsetek pacjentów miał takie działanie. Osiem z 10 pacjentów (80%) z zaznaczoną leukocytozą (definiowanych jako> 25 x 109 białych komórek na litr) miało całkowitą rozdzielczość (3 pacjentów) lub więcej niż 50% zmniejszenie liczby białych krwinek (5 pacjentów). Wszystkich 11 pacjentów (100%) z trombocytozą miało całkowitą rozdzielczość (10 pacjentów) lub więcej niż 50% zmniejszenie liczby płytek krwi (1 pacjent). Łącznie 22 z 27 pacjentów (81%) z leukoerytroblastozą miało całkowitą rozdzielczość (13 pacjentów) lub więcej niż 50% zmniejszenie odsetka niedojrzałych komórek szpikowych i jądrzastych krwinek czerwonych (9 pacjentów). W sumie 17 z 21 pacjentów (81%) z co najmniej 1% krążących blastów miało albo całkowite zniknięcie krążących blastów (14 pacjentów) albo co najmniej 50% zmniejszenie liczby blastów (3 pacjentów). Odsetek pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź śledziona, wynosił 35% (8 z 23 pacjentów, u których śledziona była odpowiedź na leczenie). Czterech z 13 pacjentów (31%), którzy byli zależni od transfuzji krwinek czerwonych, stało się niezależnymi od transfuzji przez co najmniej 3 miesiące.
Laboratoryjne korelacje odpowiedzi
Wskaźniki odpowiedzi były 27% wśród pacjentów z mutacją JAK2 (7 z 26 pacjentów) w porównaniu z 0% wśród pacjentów bez mutacji JAK2 (0 z 7 pacjentów) (P = 0,30) i 32% wśród pacjentów bez mutacji ASXL1 (7 z 22 pacjentów) w porównaniu z 0% wśród osób z mutacją ASXL1 (0 z 11 pacjentów) (P = 0,07)
[patrz też: bewacizumab, przychodnia batorego, heliodent ]

 1. Capital F
  13 stycznia 2019

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: endoskopia[…]

 2. Midnight Rambler
  15 stycznia 2019

  Używam kwasu w kapsułkach

 3. Ludwik
  17 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: integracja sensoryczna warszawa[…]

 4. Kaja
  19 stycznia 2019

  Jestem w ciąży

 5. Robert
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: apteczka[…]

 6. Drugstore Cowboy
  23 stycznia 2019

  Medycyna sryna…

Powiązane tematy z artykułem: bewacizumab heliodent przychodnia batorego