Posted by on 1 września 2019

Podwyższenie poziomu bilirubiny o stopniu 3 lub wyższym, niezależnie od przypisania, wystąpiło u 3% pacjentów, a stopień 3 lub wyższe podwyższenie poziomu fosfatazy zasadowej wystąpił u 6%. Wskaźniki stopnia lub 2 zwiększają stężenia bilirubiny całkowitej, fosfatazy alkalicznej, aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaninowej, które wystąpiły w okresie leczenia, niezależnie od przypisania, odpowiednio 45%, 52%, 58% i 27%. Żadna z nieprawidłowości w poziomie enzymów wątrobowych nie była powiązana z klinicznie jawnym uszkodzeniem wątroby, a odwrócenie zmian wartości wyjściowych było udokumentowane u większości pacjentów. W tabeli S4 w dodatkowym dodatku wymieniono wszystkie niehematologiczne i nie-wątrobowe zdarzenia niepożądane stopnia 3. lub wyższego. Tabela 1. Tabela 1. Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem (o dowolnym stopniu zaawansowania) występujące u co najmniej trzech pacjentów. Tabela zawiera listę zdarzeń niepożądanych (o dowolnym stopniu nasilenia), które wystąpiły u co najmniej trzech pacjentów w okresie leczenia i zostały przypisane jako co najmniej prawdopodobnie związane z badanym lekiem. Żadna z czterech reakcji związanych z infuzją (jeden przypadek płukania, swędzenie, zakrzepowe zapalenie żył i ból w miejscu infuzji) nie był anafilaktyczny.
Dane dotyczące skuteczności
Tabela 2. Tabela 2. Wyjściowa charakterystyka kliniczna i laboratoryjna, w tym stan mutacji, u siedmiu pacjentów, u których wystąpiła pełna lub częściowa remisja po leczeniu Imetelstatem. Obraz 1. Obraz 1. Odwrócenie szpiku kostnego u pacjenta 1. Na początku badania ( 17 grudnia 2012 r.), Próbka biopsji szpiku kostnego (hematoksylina i eozyna) była hiperkomórkowa z hiperplazją we wszystkich liniach szpikowych i skupisk dużych, atypowych megakariocytów (Panel A). Barwienie retikulinami wykazało zwłóknienie stopnia 2 lub 3 (panel B). Po 7 miesiącach terapii imetelstatem (15 lipca 2013 r.), Próbka biopsji szpiku kostnego była normokomórkowa, bez klastrów megakariocytów (Panel C). Barwienie retikulinami wykazało bardzo ogniskowe zwłóknienie stopnia 0 lub (panel D).
Rycina 2. Rycina 2. Odwrócenie włóknienia szpiku kostnego u pacjenta 4. Na początku badania (29 kwietnia 2013 r.), Próbka biopsji szpiku kostnego (hematoksylina i eozyna) była hiperkomórkowa, z hiperplazją we wszystkich liniach szpikowych i wystających grupach dużych, atypowe megakariocyty (panel A). Barwienie retikulinami wykazało zwłóknienie stopnia 2 lub 3 (panel B). Po 3 miesiącach leczenia imetelstatem (24 lipca 1013), próbka biopsji szpiku kostnego była normocellularna, bez klastrów megakariocytów (Panel C). Barwienie retikuliny nie wykazało zwłóknienia (panel D).
Rycina 3. Rycina 3. Badanie przesiewowe w kierunku mutacji na poziomie wyjściowym i podczas obserwacji u dwóch pacjentów z mielofibrozą, którzy mieli całkowitą remisję po leczeniu Imetelstatem. Odwrócenie nieprawidłowego klonu w momencie nawrotu (w 13 miesiącu) odnotowano u pacjenta 4 .
Siedmiu pacjentów (21%) miało pełną odpowiedź (czterech pacjentów) lub częściową odpowiedź (trzech pacjentów); Tabela 2 przedstawia ich podstawowe cechy, w tym ich status mutacji
[podobne: tumor mixtus, przychodnia batorego, torbiel zastoinowa ]

 1. Waylay Dave
  15 stycznia 2019

  Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

 2. Chuckles
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do profesjonalny dietetyk warszawa[…]

 3. Airport Hobo
  19 stycznia 2019

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 4. Dominika
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: odżywianie[…]

 5. Dark Horse
  23 stycznia 2019

  wcale nie ma tych suplementów od groma

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia batorego torbiel zastoinowa tumor mixtus

Posted by on 1 września 2019

Podwyższenie poziomu bilirubiny o stopniu 3 lub wyższym, niezależnie od przypisania, wystąpiło u 3% pacjentów, a stopień 3 lub wyższe podwyższenie poziomu fosfatazy zasadowej wystąpił u 6%. Wskaźniki stopnia lub 2 zwiększają stężenia bilirubiny całkowitej, fosfatazy alkalicznej, aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaninowej, które wystąpiły w okresie leczenia, niezależnie od przypisania, odpowiednio 45%, 52%, 58% i 27%. Żadna z nieprawidłowości w poziomie enzymów wątrobowych nie była powiązana z klinicznie jawnym uszkodzeniem wątroby, a odwrócenie zmian wartości wyjściowych było udokumentowane u większości pacjentów. W tabeli S4 w dodatkowym dodatku wymieniono wszystkie niehematologiczne i nie-wątrobowe zdarzenia niepożądane stopnia 3. lub wyższego. Tabela 1. Tabela 1. Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem (o dowolnym stopniu zaawansowania) występujące u co najmniej trzech pacjentów. Tabela zawiera listę zdarzeń niepożądanych (o dowolnym stopniu nasilenia), które wystąpiły u co najmniej trzech pacjentów w okresie leczenia i zostały przypisane jako co najmniej prawdopodobnie związane z badanym lekiem. Żadna z czterech reakcji związanych z infuzją (jeden przypadek płukania, swędzenie, zakrzepowe zapalenie żył i ból w miejscu infuzji) nie był anafilaktyczny.
Dane dotyczące skuteczności
Tabela 2. Tabela 2. Wyjściowa charakterystyka kliniczna i laboratoryjna, w tym stan mutacji, u siedmiu pacjentów, u których wystąpiła pełna lub częściowa remisja po leczeniu Imetelstatem. Obraz 1. Obraz 1. Odwrócenie szpiku kostnego u pacjenta 1. Na początku badania ( 17 grudnia 2012 r.), Próbka biopsji szpiku kostnego (hematoksylina i eozyna) była hiperkomórkowa z hiperplazją we wszystkich liniach szpikowych i skupisk dużych, atypowych megakariocytów (Panel A). Barwienie retikulinami wykazało zwłóknienie stopnia 2 lub 3 (panel B). Po 7 miesiącach terapii imetelstatem (15 lipca 2013 r.), Próbka biopsji szpiku kostnego była normokomórkowa, bez klastrów megakariocytów (Panel C). Barwienie retikulinami wykazało bardzo ogniskowe zwłóknienie stopnia 0 lub (panel D).
Rycina 2. Rycina 2. Odwrócenie włóknienia szpiku kostnego u pacjenta 4. Na początku badania (29 kwietnia 2013 r.), Próbka biopsji szpiku kostnego (hematoksylina i eozyna) była hiperkomórkowa, z hiperplazją we wszystkich liniach szpikowych i wystających grupach dużych, atypowe megakariocyty (panel A). Barwienie retikulinami wykazało zwłóknienie stopnia 2 lub 3 (panel B). Po 3 miesiącach leczenia imetelstatem (24 lipca 1013), próbka biopsji szpiku kostnego była normocellularna, bez klastrów megakariocytów (Panel C). Barwienie retikuliny nie wykazało zwłóknienia (panel D).
Rycina 3. Rycina 3. Badanie przesiewowe w kierunku mutacji na poziomie wyjściowym i podczas obserwacji u dwóch pacjentów z mielofibrozą, którzy mieli całkowitą remisję po leczeniu Imetelstatem. Odwrócenie nieprawidłowego klonu w momencie nawrotu (w 13 miesiącu) odnotowano u pacjenta 4 .
Siedmiu pacjentów (21%) miało pełną odpowiedź (czterech pacjentów) lub częściową odpowiedź (trzech pacjentów); Tabela 2 przedstawia ich podstawowe cechy, w tym ich status mutacji
[podobne: tumor mixtus, przychodnia batorego, torbiel zastoinowa ]

 1. Waylay Dave
  15 stycznia 2019

  Mam podobne wyniki i te same problemy z wlosami

 2. Chuckles
  17 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do profesjonalny dietetyk warszawa[…]

 3. Airport Hobo
  19 stycznia 2019

  główną przyczyną nadciśnienia jest stan zapalny naczyń krwionośnych

 4. Dominika
  21 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: odżywianie[…]

 5. Dark Horse
  23 stycznia 2019

  wcale nie ma tych suplementów od groma

Powiązane tematy z artykułem: przychodnia batorego torbiel zastoinowa tumor mixtus