Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 4

Lut. 10, 2019 by

Na koniec wykorzystaliśmy regresję logistyczną do określenia istotnych klinicznie ryzyk predykcyjnych poprzez obliczenie marginalnych przewidywanych prawdopodobieństw otyłości w ósmej klasie jako funkcji percentyla BMI i wyniku z w młodszym wieku.

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 3

Lut. 10, 2019 by

Próbka analityczna składa się z 7738 dzieci z danymi na temat tych zmiennych w różnych fazach zbierania danych. Ocena danych Wykorzystaliśmy wykresy wzrostu 2000 Centres for Control and Prevention (CDC)

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 2

Lut. 10, 2019 by

Badanie, które opierało się na danych z National Longitudinal Study of Adolescent Health wykazało, że pięcioletnia skumulowana częstość występowania otyłości wśród osób w wieku od 13 do 20 lat w

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych

Lut. 10, 2019 by

Chociaż udokumentowano wzrost częstości występowania otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych, niewiele wiadomo na temat jej występowania. Przedstawiamy tutaj informacje o występowaniu otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym na poziomie

Pilotażowe badanie inhibitora telomerazy Imetelstat dla mielofibrozy AD 4

Lut. 9, 2019 by

Ponadto 11 pacjentów (33%) miało mutację ASXL1, 3 (9%) miało mutację IDH1, a 11 (33%) miało mutację w genie komponentu splicosomu (5 miało mutację U2AF1, 3 miało mutację SRSF2 ,

Pilotażowe badanie inhibitora telomerazy Imetelstat dla mielofibrozy AD 3

Lut. 9, 2019 by

Dodatkowe szczegóły dotyczące dawkowania i wielkości próby badawczej są dostępne w sekcji Metody w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci mieli otrzymać badany lek przez dziewięć 3-tygodniowych cykli. Leczenie poza cyklem 9

Pilotażowe badanie inhibitora telomerazy Imetelstat dla mielofibrozy AD 2

Lut. 9, 2019 by

To jednoośrodkowe badanie prowadzone przez badaczy zostało zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą Mayo Clinic. Protokół jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem. Autorzy, którzy obejmowali pracowników sponsora,

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 7

Lut. 9, 2019 by

Ponadto 87% otyłych ósmych równiarki miało BMI powyżej 50. percentyla w przedszkolu, a 75% było powyżej 70. percentyla; tylko 13% dzieci o normalnej wadze w ósmej klasie miało nadwagę w

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 6

Lut. 9, 2019 by

Łącznie 31,8% dzieci z nadwagą w wieku przedszkolnym nabrało otyłości przed ukończeniem 14 lat, w porównaniu do 7,9% normalnych kolegów w wieku przedszkolnym (tabela 2). Nawet wśród przedszkolaków z rodzin

Badanie skuteczności szczepionki prewencyjnej DNA / rAd5 HIV-1

Lut. 8, 2019 by

Bezpieczna i skuteczna szczepionka zapobiegająca zakażeniu ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu (HIV-1) jest globalnym priorytetem. Testowaliśmy skuteczność rekombinowanego DNA adenowirusa typu 5 (szczepionka DNA / rAd5) zrekombinowanego adenowirusa typu 5