Przedoperacyjne badania medyczne u pacjentów z Medicare poddawanych zabiegom usunięcia zaćmy ad 5

Maj. 23, 2018 by

Różnice między okulistami w zakresie częstości występowania przedoperacyjnych badań i wizyt w gabinecie. Korzystając z danych o okulistach, którzy wykonali pięć lub więcej operacji w 2011 r., Wyrysowaliśmy odsetek każdego

Przedoperacyjne badania medyczne u pacjentów z Medicare poddawanych zabiegom usunięcia zaćmy czesc 4

Maj. 23, 2018 by

Wśród wszystkich beneficjentów 13% miało jeden test, 11% dwa testy, 10% trzy testy, 7% cztery testy, a 13% miało pięć lub więcej testów w okresie przedoperacyjnym; odpowiadające średnie odsetki beneficjentów,

Przedoperacyjne badania medyczne u pacjentów z Medicare poddawanych zabiegom usunięcia zaćmy cd

Maj. 23, 2018 by

W przypadku testów nielaboratoryjnych i wizyt w urzędach wykorzystano cenę niefunkcjonalności z abonamentu Medicare Physician Fee Schedule 2011. Analiza statystyczna Wszystkie analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.4

Przedoperacyjne badania medyczne u pacjentów z Medicare poddawanych zabiegom usunięcia zaćmy ad

Maj. 23, 2018 by

Z łącznej liczby 004 972 uprawnionych osób uzyskaliśmy losową próbkę 500 000 beneficjentów. Zdefiniowaliśmy datę operacji chirurgicznej każdego beneficjenta jako pierwszą datę zgłoszenia okulistycznego do rutynowej operacji usunięcia zaćmy (kody