Pilotażowe badanie inhibitora telomerazy Imetelstat dla mielofibrozy AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Dodatkowe szczegóły dotyczące dawkowania i wielkości próby badawczej są dostępne w sekcji Metody w dodatkowym dodatku. Wszyscy pacjenci mieli otrzymać badany lek przez dziewięć 3-tygodniowych cykli. Leczenie poza cyklem 9

Pilotażowe badanie inhibitora telomerazy Imetelstat dla mielofibrozy AD 2

Kwi. 19, 2018 by

To jednoośrodkowe badanie prowadzone przez badaczy zostało zatwierdzone przez instytutową komisję odwoławczą Mayo Clinic. Protokół jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu pod adresem. Autorzy, którzy obejmowali pracowników sponsora,

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 7

Kwi. 19, 2018 by

Ponadto 87% otyłych ósmych równiarki miało BMI powyżej 50. percentyla w przedszkolu, a 75% było powyżej 70. percentyla; tylko 13% dzieci o normalnej wadze w ósmej klasie miało nadwagę w

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 6

Kwi. 19, 2018 by

Łącznie 31,8% dzieci z nadwagą w wieku przedszkolnym nabrało otyłości przed ukończeniem 14 lat, w porównaniu do 7,9% normalnych kolegów w wieku przedszkolnym (tabela 2). Nawet wśród przedszkolaków z rodzin