Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 4

Sie. 8, 2018 by

Na koniec wykorzystaliśmy regresję logistyczną do określenia istotnych klinicznie ryzyk predykcyjnych poprzez obliczenie marginalnych przewidywanych prawdopodobieństw otyłości w ósmej klasie jako funkcji percentyla BMI i wyniku z w młodszym wieku.

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 3

Sie. 8, 2018 by

Próbka analityczna składa się z 7738 dzieci z danymi na temat tych zmiennych w różnych fazach zbierania danych. Ocena danych Wykorzystaliśmy wykresy wzrostu 2000 Centres for Control and Prevention (CDC)

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 2

Sie. 8, 2018 by

Badanie, które opierało się na danych z National Longitudinal Study of Adolescent Health wykazało, że pięcioletnia skumulowana częstość występowania otyłości wśród osób w wieku od 13 do 20 lat w

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych

Sie. 8, 2018 by

Chociaż udokumentowano wzrost częstości występowania otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych, niewiele wiadomo na temat jej występowania. Przedstawiamy tutaj informacje o występowaniu otyłości wśród dzieci w wieku szkolnym na poziomie