Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 6

Wrz. 12, 2018 by

Tymczasowa analiza wykazała, że w porównaniu z CP z bevacizumabem lub bez niego, TP z lub bez bewacizumabu wiązała się ze znacznie wyższym ryzykiem progresji, ale nie wpływała znacząco na

Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 5

Wrz. 12, 2018 by

Zmiany w jakości życia związanej ze zdrowiem oceniono za pomocą modelu mieszanego do analizy powtarzanych pomiarów.30 Wyniki Pacjenci Rycina 1. Rycina 1. Rejestracja, losowanie i obserwacja pacjentów w badaniu. Wszystkich

Ulepszono przeżycie z bewacizumabem w zaawansowanym raku szyjki macicy AD 4

Wrz. 12, 2018 by

Dawkę bevacizumabu zmodyfikowano tylko wtedy, gdy masa ciała pacjenta zmieniła się o więcej niż 10%. Jeśli wstrzymano chemioterapię z powodu niskiej bezwzględnej liczby neutrofilów lub małopłytkowości, bewacizumab również został wstrzymany.

Występowanie otyłości u dzieci w Stanach Zjednoczonych AD 5

Wrz. 11, 2018 by

We wszystkich grupach wiekowych częstość występowania otyłości była najwyższa wśród dzieci w następnym najbiedniejszym kwintylu, osiągając 25,8% w ósmej klasie. Nie stwierdzono znaczących różnic w częstości występowania otyłości wśród przedszkolaków