Badanie skuteczności szczepionki prewencyjnej DNA / rAd5 HIV-1 AD 3

Kwi. 19, 2018 by

Cele badawcze obejmowały ocenę zachowań ryzykownych i stosowanie leków przeciwretrowirusowych w profilaktyce przed i po ekspozycji. Przestudiuj badanie Badanie zostało zatwierdzone przez instytutowy zespół kontrolny w Centrum Badań nad Rakiem

Badanie skuteczności szczepionki prewencyjnej DNA / rAd5 HIV-1 AD 2

Kwi. 19, 2018 by

Centrum Badania Szczepień Dale and Betty Bumpers (VRC) Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych zostało założone z myślą o ułatwieniu opracowania szczepionki przeciwko HIV. Główny kandydat został zaprojektowany do wywoływania

Badanie skuteczności szczepionki prewencyjnej DNA / rAd5 HIV-1

Kwi. 19, 2018 by

Bezpieczna i skuteczna szczepionka zapobiegająca zakażeniu ludzkim wirusem upośledzenia odporności typu (HIV-1) jest globalnym priorytetem. Testowaliśmy skuteczność rekombinowanego DNA adenowirusa typu 5 (szczepionka DNA / rAd5) zrekombinowanego adenowirusa typu 5

Pilotażowe badanie inhibitora telomerazy Imetelstat dla mielofibrozy AD 8

Kwi. 19, 2018 by

Badani pacjenci w wieku od 50 do 65 lat mieli znacząco krótsze długości telomerów niż dobrane pod względem wieku grupy kontrolne (P = 0,001). Jednak długość telomerów u starszych pacjentów