Ciśnienie jazdy i przeżycie w zespole ostrej niewydolności oddechowej ad 6

Wrz. 1, 2019 by

W przeciwieństwie do .P pośredniczył 75% korzyści wynikających z przydzielenia grupy terapeutycznej w badaniach VT (P = 0,004 dla średniego efektu mediacji przyczynowej) i 45% tych korzyści w badaniach PEEP

Ciśnienie jazdy i przeżycie w zespole ostrej niewydolności oddechowej czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Po konserwatywnym uwzględnieniu współzmiennej próby, nasz ostateczny model zawierał sześć zmiennych (tabela 1, model 1); w tym modelu .P przewidywał przeżycie równie dokładnie jak ryzyko według APACHE lub SAPS. Przypisanie

Ciśnienie jazdy i przeżycie w zespole ostrej niewydolności oddechowej cd

Wrz. 1, 2019 by

Przetestowaliśmy czterech kandydatów na mediatorów: VT, ciśnienie plateau, PEEP i .P. Pierwsze trzy zmienne były wyraźnymi celami w protokołach, podczas gdy .P, która była zmienną zależną w tych badaniach, była

Ciśnienie jazdy i przeżycie w zespole ostrej niewydolności oddechowej ad

Wrz. 1, 2019 by

Dane od pacjentów, którzy zostali wypisani do domu przed 60 dniem, zostali poddani cenzurze w dniu 60, z pacjentami uważanymi za żyjących w 60 dniu. Zmienne niezależne badane jako czynniki

Ciśnienie jazdy i przeżycie w zespole ostrej niewydolności oddechowej

Wrz. 1, 2019 by

Strategie wentylacji mechanicznej, w których wykorzystuje się niższe ciśnienie wdechowe (plateau) w drogach oddechowych, niższe objętości oddechowe (VT) i wyższe wartości dodatnich ciśnień końcowych (PEEP) – łącznie określane jako strategie

Zgodność z raportowaniem wyników na ClinicalTrials.gov ad 7

Wrz. 1, 2019 by

Jednak przemysł, NIH i inne instytucje rządowe i akademickie wszystkie działały źle pod względem etycznych zobowiązań w zakresie przejrzystości. Finansowanie i ujawnianie informacji Poglądy przedstawione tutaj są wyłącznie poglądami autorów

Zgodność z raportowaniem wyników na ClinicalTrials.gov ad 6

Wrz. 1, 2019 by

Firma Pfizer poinformowała, że przygotowanie podsumowań wyników wymaga od 4 do 60 godzin, 19 i możliwe jest, że NIH i inni sponsorzy nie byli w stanie lub nie chcieli przydzielić

Zgodność z raportowaniem wyników na ClinicalTrials.gov ad 5

Wrz. 1, 2019 by

Próby bez nadzoru FDA były mniej prawdopodobne niż na czas sprawozdania z nadzoru z FDA (skorygowany iloraz szans, 0,61, 95% CI, 0,52 do 0,71). Analizy wrażliwości ujawniły podobne skojarzenia (tabele

Zgodność z raportowaniem wyników na ClinicalTrials.gov czesc 4

Wrz. 1, 2019 by

Zgłaszanie wyników do ClinicalTrials.gov. Do 27 września 2013 r. Łącznie 2100 z 13 327 HLACT (15,8%) złożyło wniosek o certyfikację lub rozszerzenie, aby opóźnić raportowanie do ClinicalTrials.gov. Spośród tych HLACT

Zgodność z raportowaniem wyników na ClinicalTrials.gov cd

Wrz. 1, 2019 by

ukończone), rok ukończenia szkoły podstawowej, czas trwania badania, liczba grup badawczych, losowe przydzielenie do leczenia i technika maskowania badań. Określono dwa punkty czasowe: zgłoszenie w ciągu 12 miesięcy od zakończenia