Posted by on 11 listopada 2018

Nauczyciele tradycjonaliści stawiają szkołom nowoczesnym przede wszystkim zarzuty, że dają dzieciom więcej swobody. Metody kształcenia koncentrujące się na osobie nauczyciela wymagają od ucznia, żeby siedział cicho, był uważny, odpowiadał tylko wtedy, gdy się do niego mówi, i opuszczał swoje miejsce tylko wtedy, gdy otrzyma pozwolenie. Uważają oni, że inne warunki popierają i usprawiedliwiają zamieszanie. Natomiast nauczyciele, stosujący metody aktywne, są zdania, że istnieje cała przepaść pomiędzy klasą, w której panuje zamieszanie, a grupą, która pracowicie, chociaż nieco hałaśliwie, zajęta jest wykonaniem projektów. Mówią oni, że istnieje różnica pomiędzy czynnym hałasem a hałaśliwym hałasem, czyli hałasem dla samego hałasu. Społeczeństwo na ogół uważa, że charakterystyczną cechą nauczania w szkołach dzisiejszych jest stosowanie metod aktywnych. W rzeczywistości jednak aktywne podejście do nauczania nie jest ani tak bardzo rozpowszechnione, ani tak przyjęte, jak to się powszechnie uważa. Chociaż niektóre szkoły przyjęły całym sercem filozofię i punkt widzenia aktywnych metod, o wiele większa liczba albo je odrzuciła, albo przyjęła tylko częściowo. Najczęściej spotykaną sytuacją w szkole lub systemie szkolnym jest pewna aktywność, bez wprowadzenia jednak istotnych zmian do tradycyjnych metod koncentrowania się na przedmiocie nauczania lub do metod bezpośredniego kierowania wychowaniem przez nauczyciela. [hasła pokrewne: tumor mixtus, do lekarza bez ubezpieczenia, studia medyczne ile trwają ]

Powiązane tematy z artykułem: do lekarza bez ubezpieczenia studia medyczne ile trwają tumor mixtus

Posted by on 11 listopada 2018

Nauczyciele tradycjonaliści stawiają szkołom nowoczesnym przede wszystkim zarzuty, że dają dzieciom więcej swobody. Metody kształcenia koncentrujące się na osobie nauczyciela wymagają od ucznia, żeby siedział cicho, był uważny, odpowiadał tylko wtedy, gdy się do niego mówi, i opuszczał swoje miejsce tylko wtedy, gdy otrzyma pozwolenie. Uważają oni, że inne warunki popierają i usprawiedliwiają zamieszanie. Natomiast nauczyciele, stosujący metody aktywne, są zdania, że istnieje cała przepaść pomiędzy klasą, w której panuje zamieszanie, a grupą, która pracowicie, chociaż nieco hałaśliwie, zajęta jest wykonaniem projektów. Mówią oni, że istnieje różnica pomiędzy czynnym hałasem a hałaśliwym hałasem, czyli hałasem dla samego hałasu. Społeczeństwo na ogół uważa, że charakterystyczną cechą nauczania w szkołach dzisiejszych jest stosowanie metod aktywnych. W rzeczywistości jednak aktywne podejście do nauczania nie jest ani tak bardzo rozpowszechnione, ani tak przyjęte, jak to się powszechnie uważa. Chociaż niektóre szkoły przyjęły całym sercem filozofię i punkt widzenia aktywnych metod, o wiele większa liczba albo je odrzuciła, albo przyjęła tylko częściowo. Najczęściej spotykaną sytuacją w szkole lub systemie szkolnym jest pewna aktywność, bez wprowadzenia jednak istotnych zmian do tradycyjnych metod koncentrowania się na przedmiocie nauczania lub do metod bezpośredniego kierowania wychowaniem przez nauczyciela. [hasła pokrewne: tumor mixtus, do lekarza bez ubezpieczenia, studia medyczne ile trwają ]

Powiązane tematy z artykułem: do lekarza bez ubezpieczenia studia medyczne ile trwają tumor mixtus