Posted by on 14 lipca 2018

Na podstawie tych rezultatów doszedł da przekonania, że przypisywanie wielkiego znaczenia metodzie wspólnego planowania przez nauczyciela i uczniów było nieuzasadnione. Należałoby jednak, postawić pytanie, czy nawet po okresie jednego roku szkolnego można spodziewać się rzeczywiście wyraźnych różnic w strukturze wewnętrznej grupy, produktywności i wglądzie. Jeżeli uczniowie biorący udział w badaniach Rehagea należeli do uczniów typowych, trzeba przyjąć, że ich poprzednie przeżycia szkolne były w dużym stopniu kierowane przez nauczyciela. Jest ponadto bardzo prawdopodobne, że inne ich zajęcia w czasie tego roku eksperymentalnego były również kierowane przez nauczyciela. W świetle tego faktu może zbyt dużo była spodziewać się, że jeden przedmiot nauczania prowadzany w sposób eksperymentalny zmieni zachowanie się młodzieży. W czasie godzin eksperymentalnych oddziaływano na uczniów, aby oduczyli się bierności i zależności, sposobów pos tępowania właściwych w sytuacjach kierowanych przez nauczyciela, natomiast żeby nauczyli się sposobów planowania wraz z nauczycielem. To podwójne zadanie stawiane uczniom, którzy ad lat reagowali ma sytuacje w klasie i w stosunku do nauczyciela w pewien sposób, było wymaganiem raczej dużym. Może właściwsza próba metody planowania przez nauczyciela i ucznia powinna polegać na porównaniu wyników uczenia się w dwóch różnych systemach szkolnych, z których jeden uwzględniałby w szerokim zakresie metodę wspólnego planowania przez nauczyciela i ucznia, a drugi stosowałby w mniej większym stopniu metody tradycyjne. Takie badania mogłyby wykazać, co dzieci zyskują, gdy mają rzeczywistą okazję nauczyć się korzystać z metod wspólnego planowania. [hasła pokrewne: triamcynolon, adapalen do włosów, adapalen ]

Powiązane tematy z artykułem: adapalen olejek kokosowy do włosów triamcynolon

Posted by on 14 lipca 2018

Na podstawie tych rezultatów doszedł da przekonania, że przypisywanie wielkiego znaczenia metodzie wspólnego planowania przez nauczyciela i uczniów było nieuzasadnione. Należałoby jednak, postawić pytanie, czy nawet po okresie jednego roku szkolnego można spodziewać się rzeczywiście wyraźnych różnic w strukturze wewnętrznej grupy, produktywności i wglądzie. Jeżeli uczniowie biorący udział w badaniach Rehagea należeli do uczniów typowych, trzeba przyjąć, że ich poprzednie przeżycia szkolne były w dużym stopniu kierowane przez nauczyciela. Jest ponadto bardzo prawdopodobne, że inne ich zajęcia w czasie tego roku eksperymentalnego były również kierowane przez nauczyciela. W świetle tego faktu może zbyt dużo była spodziewać się, że jeden przedmiot nauczania prowadzany w sposób eksperymentalny zmieni zachowanie się młodzieży. W czasie godzin eksperymentalnych oddziaływano na uczniów, aby oduczyli się bierności i zależności, sposobów pos tępowania właściwych w sytuacjach kierowanych przez nauczyciela, natomiast żeby nauczyli się sposobów planowania wraz z nauczycielem. To podwójne zadanie stawiane uczniom, którzy ad lat reagowali ma sytuacje w klasie i w stosunku do nauczyciela w pewien sposób, było wymaganiem raczej dużym. Może właściwsza próba metody planowania przez nauczyciela i ucznia powinna polegać na porównaniu wyników uczenia się w dwóch różnych systemach szkolnych, z których jeden uwzględniałby w szerokim zakresie metodę wspólnego planowania przez nauczyciela i ucznia, a drugi stosowałby w mniej większym stopniu metody tradycyjne. Takie badania mogłyby wykazać, co dzieci zyskują, gdy mają rzeczywistą okazję nauczyć się korzystać z metod wspólnego planowania. [hasła pokrewne: triamcynolon, adapalen do włosów, adapalen ]

Powiązane tematy z artykułem: adapalen olejek kokosowy do włosów triamcynolon