Posted by on 1 września 2019

Następnie porównaliśmy stanowe zmiany w dostępności spotkań w grupie Medicaid z wielkością wzrostu płatności w tym stanie i wykorzystaliśmy grupę ubezpieczeń prywatnych jako kontrolę eksperymentalną. Metody
Zbieranie danych
Wyszkoleni pracownicy terenowi, symulujący pacjentów szukających umówienia się na wizytę u nowopacjenta, nazywali placówki podstawowej opieki zdrowotnej w 10 stanach – Arkansas, Georgia, Illinois, Iowa, Massachusetts, Montana, New Jersey, Oregon, Pensylwania i Teksas – w dwóch okresach: od Od listopada 2012 r. Do marca 2013 r. Oraz od maja 2014 r. Do lipca 2014 r. Biura otrzymujące zgłoszenia audytowe wybierane były losowo, w ramach rodzaju ubezpieczenia i okresu, ze skonstruowanej ramy próbnej, która została zdefiniowana jako gabinet lekarski zatrudniający co najmniej jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej który traktował osoby dorosłe i uczestniczył w co najmniej jednym ubezpieczeniu zawartym w odpowiednim typie ubezpieczenia.
Zbudowaliśmy próbną ramę potwierdzonych wykwalifikowanych biur w trzech krokach. Najpierw wylosowaliśmy próbkę potencjalnie wykwalifikowanych biur w 2012 r. Z bazy danych lekarzy SK & A Office, 20 komercyjnych baz danych, które według szacunków obejmują blisko 90% praktyk lekarskich21. Po drugie, usunęliśmy zamknięte, poza zakresem, lub nieosiągalne praktyki zidentyfikowane w badaniu preaudit potencjalnie wykwalifikowanych biur, które przeprowadziliśmy przed obydwoma okresami audytu. Po trzecie, dla każdej grupy ubezpieczeniowej usunęliśmy biura, które nie uczestniczyły w tym rodzaju ubezpieczenia. Wykorzystaliśmy ankietę preaudit, uzupełnioną zasobami internetowymi, aby potwierdzić udział ubezpieczeniowy zarówno w ubezpieczeniu prywatnym, jak i w Medicaid oraz uzyskać nazwisko ubezpieczonego przyjmowanego przez każdą praktykę. Ze względu na to, że wszystkie wybrane państwa zarządzały opieką dla dorosłych zarejestrowanych w trybie Medicaid, biuro musiało uczestniczyć w pewnej formie opieki zarządzanej przez Medicaid (MMC), albo w zarządzaniu objętym opieką nad pacjentem, albo w zarządzaniu podstawową opieką medyczną (PCCM). Kontrola biur i ich umieszczenie w ramce do próby pokazano na Rys. S1 Dodatku Uzupełniającego, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Biura zostały wybrane losowo, w ramach rodzaju ubezpieczenia i okresu, w zależności od odsetka ludności z odpowiednim typem ubezpieczenia w hrabstwie. 13 dzwoniących przeprowadzających audyt zostało wybranych na podstawie głosów odpowiadających poszczególnym rolom w odniesieniu do wieku, płci i rasy lub grupy etnicznej. Zostały losowo przypisane do skryptu z prośbą o wizytę u nowego pacjenta w celu rutynowej opieki lub pilnej troski o opiekę zdrowotną (np. Myślę, że mogę mieć wysokie ciśnienie krwi ) 21 (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). Ponieważ wyniki nie różniły się zasadniczo pomiędzy scenariuszami klinicznymi, zostały one połączone we wszystkich analizach. Osoby dzwoniące zażądały najwcześniejszej wizyty u konkretnego lekarza w biurze, ale zaakceptowałyby spotkanie z dowolnym innym dostawcą, w tym pielęgniarką lub asystentem lekarza. Osoby dzwoniące podały rodzaj ubezpieczenia wraz z nazwą planu zidentyfikowanego podczas badania przed rozpoczęciem badania, jeśli zostały zapytane lub kiedy potwierdziły wizytę. Wszystkie spotkania zostały odwołane przed zakończeniem połączenia lub natychmiast po nim.
Zdefiniowaliśmy spotkanie jako dostępne, jeśli pacjentowi zaproponowano konkretną datę i godzinę lub powiedziano mu, że konkretne spotkanie zostanie zaplanowane po otrzymaniu numeru ubezpieczenia
[patrz też: bank szpiku, refundacja aparatu słuchowego, dyżur aptek żyrardów ]

 1. Paulina
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do skuteczne odchudzanie blog[…]

 2. Accidental Genius
  15 stycznia 2019

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 3. Psycho Thinker
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet dentystyczny warszawa[…]

 4. Lidia
  19 stycznia 2019

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

 5. Milena
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: psychoterapia[…]

 6. Zero Charisma
  23 stycznia 2019

  Chcialoby sie w to wierzyc

Powiązane tematy z artykułem: bank szpiku dyżur aptek żyrardów refundacja aparatu słuchowego

Posted by on 1 września 2019

Następnie porównaliśmy stanowe zmiany w dostępności spotkań w grupie Medicaid z wielkością wzrostu płatności w tym stanie i wykorzystaliśmy grupę ubezpieczeń prywatnych jako kontrolę eksperymentalną. Metody
Zbieranie danych
Wyszkoleni pracownicy terenowi, symulujący pacjentów szukających umówienia się na wizytę u nowopacjenta, nazywali placówki podstawowej opieki zdrowotnej w 10 stanach – Arkansas, Georgia, Illinois, Iowa, Massachusetts, Montana, New Jersey, Oregon, Pensylwania i Teksas – w dwóch okresach: od Od listopada 2012 r. Do marca 2013 r. Oraz od maja 2014 r. Do lipca 2014 r. Biura otrzymujące zgłoszenia audytowe wybierane były losowo, w ramach rodzaju ubezpieczenia i okresu, ze skonstruowanej ramy próbnej, która została zdefiniowana jako gabinet lekarski zatrudniający co najmniej jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej który traktował osoby dorosłe i uczestniczył w co najmniej jednym ubezpieczeniu zawartym w odpowiednim typie ubezpieczenia.
Zbudowaliśmy próbną ramę potwierdzonych wykwalifikowanych biur w trzech krokach. Najpierw wylosowaliśmy próbkę potencjalnie wykwalifikowanych biur w 2012 r. Z bazy danych lekarzy SK & A Office, 20 komercyjnych baz danych, które według szacunków obejmują blisko 90% praktyk lekarskich21. Po drugie, usunęliśmy zamknięte, poza zakresem, lub nieosiągalne praktyki zidentyfikowane w badaniu preaudit potencjalnie wykwalifikowanych biur, które przeprowadziliśmy przed obydwoma okresami audytu. Po trzecie, dla każdej grupy ubezpieczeniowej usunęliśmy biura, które nie uczestniczyły w tym rodzaju ubezpieczenia. Wykorzystaliśmy ankietę preaudit, uzupełnioną zasobami internetowymi, aby potwierdzić udział ubezpieczeniowy zarówno w ubezpieczeniu prywatnym, jak i w Medicaid oraz uzyskać nazwisko ubezpieczonego przyjmowanego przez każdą praktykę. Ze względu na to, że wszystkie wybrane państwa zarządzały opieką dla dorosłych zarejestrowanych w trybie Medicaid, biuro musiało uczestniczyć w pewnej formie opieki zarządzanej przez Medicaid (MMC), albo w zarządzaniu objętym opieką nad pacjentem, albo w zarządzaniu podstawową opieką medyczną (PCCM). Kontrola biur i ich umieszczenie w ramce do próby pokazano na Rys. S1 Dodatku Uzupełniającego, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Biura zostały wybrane losowo, w ramach rodzaju ubezpieczenia i okresu, w zależności od odsetka ludności z odpowiednim typem ubezpieczenia w hrabstwie. 13 dzwoniących przeprowadzających audyt zostało wybranych na podstawie głosów odpowiadających poszczególnym rolom w odniesieniu do wieku, płci i rasy lub grupy etnicznej. Zostały losowo przypisane do skryptu z prośbą o wizytę u nowego pacjenta w celu rutynowej opieki lub pilnej troski o opiekę zdrowotną (np. Myślę, że mogę mieć wysokie ciśnienie krwi ) 21 (ryc. S2 w Dodatku uzupełniającym). Ponieważ wyniki nie różniły się zasadniczo pomiędzy scenariuszami klinicznymi, zostały one połączone we wszystkich analizach. Osoby dzwoniące zażądały najwcześniejszej wizyty u konkretnego lekarza w biurze, ale zaakceptowałyby spotkanie z dowolnym innym dostawcą, w tym pielęgniarką lub asystentem lekarza. Osoby dzwoniące podały rodzaj ubezpieczenia wraz z nazwą planu zidentyfikowanego podczas badania przed rozpoczęciem badania, jeśli zostały zapytane lub kiedy potwierdziły wizytę. Wszystkie spotkania zostały odwołane przed zakończeniem połączenia lub natychmiast po nim.
Zdefiniowaliśmy spotkanie jako dostępne, jeśli pacjentowi zaproponowano konkretną datę i godzinę lub powiedziano mu, że konkretne spotkanie zostanie zaplanowane po otrzymaniu numeru ubezpieczenia
[patrz też: bank szpiku, refundacja aparatu słuchowego, dyżur aptek żyrardów ]

 1. Paulina
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do skuteczne odchudzanie blog[…]

 2. Accidental Genius
  15 stycznia 2019

  Dzięki opiece lekarza udaje mi się utrzymać dobry stan zdrowia

 3. Psycho Thinker
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gabinet dentystyczny warszawa[…]

 4. Lidia
  19 stycznia 2019

  brak w niej witam i mineralow, ktore sa bardzo potrzebne do funkcjonowania

 5. Milena
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: psychoterapia[…]

 6. Zero Charisma
  23 stycznia 2019

  Chcialoby sie w to wierzyc

Powiązane tematy z artykułem: bank szpiku dyżur aptek żyrardów refundacja aparatu słuchowego