Posted by on 1 września 2019

Państwa o największym wzroście dostępności Medicaid były również krajami o największym wzroście zwrotu świadczeń w ramach Medicaid: New Jersey, Pensylwania, Illinois i Texas. Wyjątkiem była Montana, która miała najmniejszą zmianę w spłatach Medicaid w 10 stanach, ale wciąż miała wzrost o 6,8 punktu procentowego w dostępności Medicaid. Nie było odpowiedniego wzorca zmian dla zarejestrowanych prywatnych ubezpieczycieli, chociaż 2 stany, Pensylwanii i Massachusetts, miały zwiększoną dostępność na stanowiska dla zarejestrowanych prywatnych ubezpieczycieli. Wynikająca z tego ogólna różnica netto w zmianie dostępności spotkań dla zarejestrowanych w systemie Medicaid, w porównaniu z zarejestrowanymi prywatnymi ubezpieczycielami, wyniosła 8,3 punktu procentowego dla 10 stanów (P <0,001). Wzorce we wszystkich państwach
Rysunek 1. Rysunek 1. Korelacja między różnicami w dostępności terminu i wzrostami płatności za usługi Medicaid w 10 państwach. Pokazano korelację pomiędzy wzrostem płatności w ramach Medicaid a różnicami w punktach procentowych w dostępności wizyt opieki podstawowej w grupie Medicaid (grupa A) i prywatnej grupie ubezpieczeniowej (panel B).
Wzory w poszczególnych stanach przedstawiono na rysunku 1, na którym różnice w dostępności spotkań są wykreślane w stosunku do wzrostu zwrotu kosztów Medicaid w każdym stanie. W grupie Medicaid szacowane nachylenie tej linii wynosi 0,125 (P = 0,03), aw grupie ubezpieczeń prywatnych nachylenie wynosi 0,017 (P = 0,78). Dodatni spadek Medicaid (wykres 1A) sugeruje, że 10% wzrost zwrotu kosztów w ramach programu Medicaid w porównaniu ze zwrotem ze świadczeń Medicaid w punkcie wyjściowym wiązał się ze zwiększeniem dostępności na wizytę o około 1,25 punktu procentowego. (Wpływ 10-procentowej zmiany wskaźnika refundacji uzyskuje się przez pomnożenie szacowanej 0,125 zmiany w dostępności terminu w przypadku 1% zmiany zwrotu kosztów o 10). To stwierdzenie było zgodne ze wzorem ustaleń w Tabeli 4 i sugeruje wzór zwiększenie dostępności spotkań Medicaid wraz ze wzrostem poziomu refundacji, chociaż prawdziwa relacja nie musi być liniowa, jak wskazano na rysunku 1A. Podczas gdy relacja liniowa nie była wrażliwa na usuwanie stanów o najwyższej dźwigni, wersja LOWESS z rysunku 1A sugeruje możliwą relację progową (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
Średni wzrost o ponad 50% w ramach refundacji Medicaid w przypadku usług podstawowej opieki był związany ze wzrostem z 58,7% do 66,4% w zakresie dostępności spotkań z nowymi pacjentami wśród uczestniczących placówek lekarza pierwszego kontaktu w grupie Medicaid w 10 stanach badawczych. Ten wzrost dostępności był dodatnio związany z rozmiarem wzrostu refundacji Medicaid dla podstawowej opieki zdrowotnej w 10 stanach. W przeciwieństwie do tego, nie zaobserwowaliśmy odpowiednich zmian w dostępności nowych pacjentów w prywatnej grupie ubezpieczeniowej, co sugeruje, że zmiany w dostępności wizyt u rejestratorów Medicaid prawdopodobnie nie były spowodowane ogólnymi zmianami w świadczeniu opieki zdrowotnej system.
Wzrost dostępności spotkań był podobny w stanach, które rozszerzyły zasięg Medicaid (np. New Jersey i Illinois), a także tych, które tego nie zrobiły (np. W Pensylwanii i Teksasie)
[podobne: do lekarza bez ubezpieczenia, usg jamy brzusznej szczecin, łuk żebrowy ]

 1. Malwina
  19 stycznia 2019

  Ciekawe te informacje ale nie u nas

 2. Patrycja
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet okulistyczny[…]

 3. Albert
  23 stycznia 2019

  Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

Powiązane tematy z artykułem: do lekarza bez ubezpieczenia łuk żebrowy usg jamy brzusznej szczecin

Posted by on 1 września 2019

Państwa o największym wzroście dostępności Medicaid były również krajami o największym wzroście zwrotu świadczeń w ramach Medicaid: New Jersey, Pensylwania, Illinois i Texas. Wyjątkiem była Montana, która miała najmniejszą zmianę w spłatach Medicaid w 10 stanach, ale wciąż miała wzrost o 6,8 punktu procentowego w dostępności Medicaid. Nie było odpowiedniego wzorca zmian dla zarejestrowanych prywatnych ubezpieczycieli, chociaż 2 stany, Pensylwanii i Massachusetts, miały zwiększoną dostępność na stanowiska dla zarejestrowanych prywatnych ubezpieczycieli. Wynikająca z tego ogólna różnica netto w zmianie dostępności spotkań dla zarejestrowanych w systemie Medicaid, w porównaniu z zarejestrowanymi prywatnymi ubezpieczycielami, wyniosła 8,3 punktu procentowego dla 10 stanów (P <0,001). Wzorce we wszystkich państwach
Rysunek 1. Rysunek 1. Korelacja między różnicami w dostępności terminu i wzrostami płatności za usługi Medicaid w 10 państwach. Pokazano korelację pomiędzy wzrostem płatności w ramach Medicaid a różnicami w punktach procentowych w dostępności wizyt opieki podstawowej w grupie Medicaid (grupa A) i prywatnej grupie ubezpieczeniowej (panel B).
Wzory w poszczególnych stanach przedstawiono na rysunku 1, na którym różnice w dostępności spotkań są wykreślane w stosunku do wzrostu zwrotu kosztów Medicaid w każdym stanie. W grupie Medicaid szacowane nachylenie tej linii wynosi 0,125 (P = 0,03), aw grupie ubezpieczeń prywatnych nachylenie wynosi 0,017 (P = 0,78). Dodatni spadek Medicaid (wykres 1A) sugeruje, że 10% wzrost zwrotu kosztów w ramach programu Medicaid w porównaniu ze zwrotem ze świadczeń Medicaid w punkcie wyjściowym wiązał się ze zwiększeniem dostępności na wizytę o około 1,25 punktu procentowego. (Wpływ 10-procentowej zmiany wskaźnika refundacji uzyskuje się przez pomnożenie szacowanej 0,125 zmiany w dostępności terminu w przypadku 1% zmiany zwrotu kosztów o 10). To stwierdzenie było zgodne ze wzorem ustaleń w Tabeli 4 i sugeruje wzór zwiększenie dostępności spotkań Medicaid wraz ze wzrostem poziomu refundacji, chociaż prawdziwa relacja nie musi być liniowa, jak wskazano na rysunku 1A. Podczas gdy relacja liniowa nie była wrażliwa na usuwanie stanów o najwyższej dźwigni, wersja LOWESS z rysunku 1A sugeruje możliwą relację progową (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Dyskusja
Średni wzrost o ponad 50% w ramach refundacji Medicaid w przypadku usług podstawowej opieki był związany ze wzrostem z 58,7% do 66,4% w zakresie dostępności spotkań z nowymi pacjentami wśród uczestniczących placówek lekarza pierwszego kontaktu w grupie Medicaid w 10 stanach badawczych. Ten wzrost dostępności był dodatnio związany z rozmiarem wzrostu refundacji Medicaid dla podstawowej opieki zdrowotnej w 10 stanach. W przeciwieństwie do tego, nie zaobserwowaliśmy odpowiednich zmian w dostępności nowych pacjentów w prywatnej grupie ubezpieczeniowej, co sugeruje, że zmiany w dostępności wizyt u rejestratorów Medicaid prawdopodobnie nie były spowodowane ogólnymi zmianami w świadczeniu opieki zdrowotnej system.
Wzrost dostępności spotkań był podobny w stanach, które rozszerzyły zasięg Medicaid (np. New Jersey i Illinois), a także tych, które tego nie zrobiły (np. W Pensylwanii i Teksasie)
[podobne: do lekarza bez ubezpieczenia, usg jamy brzusznej szczecin, łuk żebrowy ]

 1. Malwina
  19 stycznia 2019

  Ciekawe te informacje ale nie u nas

 2. Patrycja
  21 stycznia 2019

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu gabinet okulistyczny[…]

 3. Albert
  23 stycznia 2019

  Niestety do dermatologa trzeba miec skierowanie.

Powiązane tematy z artykułem: do lekarza bez ubezpieczenia łuk żebrowy usg jamy brzusznej szczecin