Posted by on 16 grudnia 2018

Dzisiejszy nauczyciel musi natomiast nie tylko znać swój przedmiot, lecz również rozumieć indywidualne i grupowe zachowanie się dzieci. Ponadto musi on umieć dostosować rozmaite metody wychowawcze do potrzeb klasy. Na domiar złego musi jeszcze ćwiczyć się w tych nowych umiejętnościach i utrzymać elastyczność, mimo że jest otoczony klimatem opinii publicznej, często nieprzyjaznej w stosunku do tak zwanych popularnie postępowych metod wychowania. Ponieważ stosowanie metod aktywnych pozwala dzieciom na większą swobodę, zwolennicy metod tradycyjnych mają pretensje, że pozwala się dzieciom stawać na głowie i że dzieci decydują, czego będą się uczyć i czy będą się uczyły. Istnieją, być może, klasy, w których nauczyciele zrezygnowali z kontroli i odpowiedzialności na rzecz dzieci, tłumacząc się tym, że stosują postępowe metody wychowania, Świadczy to, że pośród postępowych są nieodpowiedni nauczyciele, tak jak są nieodpowied ni nauczyciele wśród przedstawicieli metod tradycyjnych. Jeżeli dzieci stają na głowie w klasie, jest to dowodem, że nauczyciele i kierownictwo szkoły albo nie rozumieją dzieci, albo nie umieją praktycznie zastosować swojej wiedzy o dziecku. Jak mówi Rudolf Dreikurs, praca z dziećmi wymaga zarówno dobroci, jak i stanowczości – dobroci wypływającej z szacunku dla dzieci i stanowczości wypływającej z szacunku dla siebie. [patrz też: torbiel zastoinowa, difenhydramina, przepis na dżem truskawkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: difenhydramina przepis na dżem truskawkowy torbiel zastoinowa

Posted by on 16 grudnia 2018

Dzisiejszy nauczyciel musi natomiast nie tylko znać swój przedmiot, lecz również rozumieć indywidualne i grupowe zachowanie się dzieci. Ponadto musi on umieć dostosować rozmaite metody wychowawcze do potrzeb klasy. Na domiar złego musi jeszcze ćwiczyć się w tych nowych umiejętnościach i utrzymać elastyczność, mimo że jest otoczony klimatem opinii publicznej, często nieprzyjaznej w stosunku do tak zwanych popularnie postępowych metod wychowania. Ponieważ stosowanie metod aktywnych pozwala dzieciom na większą swobodę, zwolennicy metod tradycyjnych mają pretensje, że pozwala się dzieciom stawać na głowie i że dzieci decydują, czego będą się uczyć i czy będą się uczyły. Istnieją, być może, klasy, w których nauczyciele zrezygnowali z kontroli i odpowiedzialności na rzecz dzieci, tłumacząc się tym, że stosują postępowe metody wychowania, Świadczy to, że pośród postępowych są nieodpowiedni nauczyciele, tak jak są nieodpowied ni nauczyciele wśród przedstawicieli metod tradycyjnych. Jeżeli dzieci stają na głowie w klasie, jest to dowodem, że nauczyciele i kierownictwo szkoły albo nie rozumieją dzieci, albo nie umieją praktycznie zastosować swojej wiedzy o dziecku. Jak mówi Rudolf Dreikurs, praca z dziećmi wymaga zarówno dobroci, jak i stanowczości – dobroci wypływającej z szacunku dla dzieci i stanowczości wypływającej z szacunku dla siebie. [patrz też: torbiel zastoinowa, difenhydramina, przepis na dżem truskawkowy ]

Powiązane tematy z artykułem: difenhydramina przepis na dżem truskawkowy torbiel zastoinowa