Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą czesc 4

Gru. 4, 2018 by

Przedstawiono wektor PCR specyficzny dla wektora 210 par zasad (bp) dla mRNA CFTR. M oznacza marker masy cząsteczkowej. Tabela 2. Tabela 2. Obecność lub brak mRNA CFTR adenowirusa-wektora w próbkach

Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą cd

Gru. 4, 2018 by

PD mierzono pod małżowiną dolną (prawidłowy nabłonek), dnem nosa i przyśrodkową powierzchnią (nabłonek metaplastyczny) dolnego małżowata nosowego 16. Analiza statystyczna Pierwotna analiza wpływu leczenia na nosowe PD wykorzystała model mieszany,

Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą ad

Gru. 4, 2018 by

Każda partia była skuteczna do transdukcji CFTR w teście Western blot i do wydzielania chlorków in vitro, a wektor oznaczono miana i wykazano, że jest skuteczny (za pomocą testu Western

Kontrolowane badanie transferu genów adenowirusa-wektora w nabłonku nosa u pacjentów z mukowiscydozą

Gru. 4, 2018 by

Mukowiscydoza jest recesywną chorobą genetyczną wywołaną przez mutacje w genie transbłonowego promotora mukowiscydozy (CFTR )1-4. Normalny gen CFTR koduje białko (CFTR), które odgrywa kluczową rolę w nabłonkowym transporcie soli i