Posted by on 1 września 2019

Analiza statystyczna
Uczestnicy zostali poddani randomizacji blokowej w zależności od miejsca z wykorzystaniem generowanych komputerowo liczb losowych udostępnianych przez Centrum Statystyczne ds. Badań nad HIV / AIDS (SCHARP). Mierzyliśmy skuteczność szczepionki jako minus współczynnik ryzyka dla rozpoznania zakażenia HIV-1 po 28. tygodniu (dzień 196) po zapisaniu w 24-miesięcznej wizycie studyjnej i zgłaszano jako procent. Skuteczność szczepionki oceniano za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa, przy czym czas zdarzenia to liczba dni od dnia 196 do rozpoznania zakażenia. Dane dla uczestników, u których infekcja nie została zdiagnozowana podczas 24-miesięcznej wizyty, były cenzurowane w czasie ostatniego testu wykazującego negatywne wyniki HIV-1. Zastosowaliśmy test log-rank, aby ocenić, czy skuteczność szczepionki różni się od 0% i wykresów Kaplana-Meiera, aby wyświetlić skumulowane przypadki infekcji HIV-1 w czasie. Skuteczność szczepionki w zapobieganiu zakażeniu w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, analizowano podobnie na podstawie czasu z randomizacji.
Oceniliśmy wpływ szczepionki na punkt nastawienia obciążenia wirusem u uczestników z infekcją w wieku 28+ przez oszacowanie średnich wartości zadanych w dwóch grupach badawczych przy użyciu wiarygodnej metody opartej na prawdopodobieństwie.30 Metoda ta uwzględnia brakujące wartości obciążenia wirusem za pomocą środków imputacji opartej na modelu liniowym (patrz sekcja 1.7 Dodatku Uzupełniającego).
Wielkość próby 2500 uczestników dała siłę 80% do wykrycia skuteczności szczepionki 50% i mocy 84% lub więcej, aby wykryć średnią różnicę 1,0 log10 kopii na mililitr w punkcie ustawienia obciążenia wirusem, jeśli skuteczność szczepionki 50% lub mniej.
Zaplanowaliśmy dwie tymczasowe analizy w celu stwierdzenia braku skuteczności, gdy 30 i 48 uczestnik z infekcją w tygodniu 28+ odbyli wizytę w badaniu 20 tygodni po diagnozie. Z góry ustaloną wytyczną dla daremności skuteczności było to, że zarówno 95-procentowe przedziały ufności dla skuteczności szczepionki, jak i różnica w miano wirusa były poniżej ich odpowiednich alternatywnych projektów redukcji odpowiednio o 50% i 1,0 log10 kopii na mililitr. Kryteria te zostały spełnione w momencie zamrożenia danych (22 marca 2013 r.) W dniu 22 kwietnia 2013 r., Przeglądu przez Radę ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa (górne limity ufności, 29% w przypadku skuteczności szczepionki i 0,95 w przypadku różnicy w miano wirusa ). Ten kamień milowy wywołał zalecenie powstrzymania szczepień. Personel placówki został niezwłocznie powiadomiony i nie był już objęty żadnym szczepieniem; uczestnicy zostali poinformowani i zostali poinformowani o przydzieleniu ich do grupy analitycznej. Prezentowane dane zostały zakończone do 22 kwietnia 2013 r
[hasła pokrewne: torbiel zastoinowa, nfz szczecin przeglądarka skierowań, heliodent ]

 1. Wiktoria
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dentysta Warszawa Wola[…]

 2. Kornelia
  15 stycznia 2019

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 3. Zero Charisma
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: implanty kraków[…]

 4. Spider Fuji
  19 stycznia 2019

  no to niegroźne czy nie?

 5. Franciszek
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: powiększanie ust[…]

 6. Kalina
  23 stycznia 2019

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

Powiązane tematy z artykułem: heliodent nfz szczecin przeglądarka skierowań torbiel zastoinowa

Posted by on 1 września 2019

Analiza statystyczna
Uczestnicy zostali poddani randomizacji blokowej w zależności od miejsca z wykorzystaniem generowanych komputerowo liczb losowych udostępnianych przez Centrum Statystyczne ds. Badań nad HIV / AIDS (SCHARP). Mierzyliśmy skuteczność szczepionki jako minus współczynnik ryzyka dla rozpoznania zakażenia HIV-1 po 28. tygodniu (dzień 196) po zapisaniu w 24-miesięcznej wizycie studyjnej i zgłaszano jako procent. Skuteczność szczepionki oceniano za pomocą modelu proporcjonalnych hazardów Coxa, przy czym czas zdarzenia to liczba dni od dnia 196 do rozpoznania zakażenia. Dane dla uczestników, u których infekcja nie została zdiagnozowana podczas 24-miesięcznej wizyty, były cenzurowane w czasie ostatniego testu wykazującego negatywne wyniki HIV-1. Zastosowaliśmy test log-rank, aby ocenić, czy skuteczność szczepionki różni się od 0% i wykresów Kaplana-Meiera, aby wyświetlić skumulowane przypadki infekcji HIV-1 w czasie. Skuteczność szczepionki w zapobieganiu zakażeniu w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, analizowano podobnie na podstawie czasu z randomizacji.
Oceniliśmy wpływ szczepionki na punkt nastawienia obciążenia wirusem u uczestników z infekcją w wieku 28+ przez oszacowanie średnich wartości zadanych w dwóch grupach badawczych przy użyciu wiarygodnej metody opartej na prawdopodobieństwie.30 Metoda ta uwzględnia brakujące wartości obciążenia wirusem za pomocą środków imputacji opartej na modelu liniowym (patrz sekcja 1.7 Dodatku Uzupełniającego).
Wielkość próby 2500 uczestników dała siłę 80% do wykrycia skuteczności szczepionki 50% i mocy 84% lub więcej, aby wykryć średnią różnicę 1,0 log10 kopii na mililitr w punkcie ustawienia obciążenia wirusem, jeśli skuteczność szczepionki 50% lub mniej.
Zaplanowaliśmy dwie tymczasowe analizy w celu stwierdzenia braku skuteczności, gdy 30 i 48 uczestnik z infekcją w tygodniu 28+ odbyli wizytę w badaniu 20 tygodni po diagnozie. Z góry ustaloną wytyczną dla daremności skuteczności było to, że zarówno 95-procentowe przedziały ufności dla skuteczności szczepionki, jak i różnica w miano wirusa były poniżej ich odpowiednich alternatywnych projektów redukcji odpowiednio o 50% i 1,0 log10 kopii na mililitr. Kryteria te zostały spełnione w momencie zamrożenia danych (22 marca 2013 r.) W dniu 22 kwietnia 2013 r., Przeglądu przez Radę ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa (górne limity ufności, 29% w przypadku skuteczności szczepionki i 0,95 w przypadku różnicy w miano wirusa ). Ten kamień milowy wywołał zalecenie powstrzymania szczepień. Personel placówki został niezwłocznie powiadomiony i nie był już objęty żadnym szczepieniem; uczestnicy zostali poinformowani i zostali poinformowani o przydzieleniu ich do grupy analitycznej. Prezentowane dane zostały zakończone do 22 kwietnia 2013 r
[hasła pokrewne: torbiel zastoinowa, nfz szczecin przeglądarka skierowań, heliodent ]

 1. Wiktoria
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do dentysta Warszawa Wola[…]

 2. Kornelia
  15 stycznia 2019

  Słyszałam że pomaga na dolegliwości trawienne

 3. Zero Charisma
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: implanty kraków[…]

 4. Spider Fuji
  19 stycznia 2019

  no to niegroźne czy nie?

 5. Franciszek
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: powiększanie ust[…]

 6. Kalina
  23 stycznia 2019

  A ja mam swoje zdanie i wiem najlepiej

Powiązane tematy z artykułem: heliodent nfz szczecin przeglądarka skierowań torbiel zastoinowa