Posted by on 14 lipca 2018

Aktywne podejście znalazło oczywiście największe zastosowanie w przedszkolach. Prawdopodobnie cechą nauczania w pierwszych trzech klasach jest mniejsza lub większa aktywność, natomiast w klasach średnich szkoły podstawowej chyba mniej niż połowa nauczycieli stosuje te metody. Im wyższa klasa, tym więcej formalizmu w sytuacji uczenia się. Wychowanie w pierwszych latach szkolnych i w okresie przedszkolnym ma tendencję do niesystematyczności i charakteryzuje się metodami aktywnymi, podczas gdy nauczanie w szkołach średnich i wyższych jest raczej wysoce systematyczne, koncentrujące się na przedmiocie nauczania i wykorzystujące w mniejszym stopniu metody aktywne. Badanie postaw nauczycieli przeprowadzone przez Edwina Wandta wykazało, że nauczyciele szkół podstawowych o wiele chętniej wprowadzają metody dostosowane do potrzeb dzieci. Wandt stwierdził, że postawa tych nauczycieli w stosunku do dzieci jest bardziej życzliwa niż nauczycieli szkół średnich. Jeżeli nauczyciele szkół podstawowych bardziej kochają dzieci to, jak z tego wynika, będą się starali zastosować programy nauczania lepiej odpowiadające ich potrzebom. Na obronę szkoły średniej należy dodać, że w nauczaniu w szkołach podstawowych, w których dzieci spędzają cały dzień lub większość dnia z jednym nauczycielem, łatwiej wprowadzić tę elastyczność, jakiej wymaga program aktywny. Inna trudność polega na tym, że przedmioty nauczane w szkole średniej są bardziej abstrakcyjne: stosunkowo łatwo jest nauczyć podstaw arytmetyki metodą projektów wypływających z zainteresowań dzieci; o wiele trudniej natomiast jest zastosować te metody do nauk społecznych lub geometrii. Chociaż nie ma danych, w jakim zakresie metody aktywne są obecnie stosowane w skali krajowej, sytuacja z roku 1940 w szkołach w Portland (Oregon) jest prawdopodobnie typowa dla szkolnictwa całego kraju. Gdy W. A. Oliver obserwował szkoły w Portland, stwierdził, ż e uczenie się ograniczało się głównie do zadawania i wydawania lekcji. [hasła pokrewne: prometazyna, dzianina dresówka, srebro lokacyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: dzianina dresówka prometazyna srebro lokacyjne

Posted by on 14 lipca 2018

Aktywne podejście znalazło oczywiście największe zastosowanie w przedszkolach. Prawdopodobnie cechą nauczania w pierwszych trzech klasach jest mniejsza lub większa aktywność, natomiast w klasach średnich szkoły podstawowej chyba mniej niż połowa nauczycieli stosuje te metody. Im wyższa klasa, tym więcej formalizmu w sytuacji uczenia się. Wychowanie w pierwszych latach szkolnych i w okresie przedszkolnym ma tendencję do niesystematyczności i charakteryzuje się metodami aktywnymi, podczas gdy nauczanie w szkołach średnich i wyższych jest raczej wysoce systematyczne, koncentrujące się na przedmiocie nauczania i wykorzystujące w mniejszym stopniu metody aktywne. Badanie postaw nauczycieli przeprowadzone przez Edwina Wandta wykazało, że nauczyciele szkół podstawowych o wiele chętniej wprowadzają metody dostosowane do potrzeb dzieci. Wandt stwierdził, że postawa tych nauczycieli w stosunku do dzieci jest bardziej życzliwa niż nauczycieli szkół średnich. Jeżeli nauczyciele szkół podstawowych bardziej kochają dzieci to, jak z tego wynika, będą się starali zastosować programy nauczania lepiej odpowiadające ich potrzebom. Na obronę szkoły średniej należy dodać, że w nauczaniu w szkołach podstawowych, w których dzieci spędzają cały dzień lub większość dnia z jednym nauczycielem, łatwiej wprowadzić tę elastyczność, jakiej wymaga program aktywny. Inna trudność polega na tym, że przedmioty nauczane w szkole średniej są bardziej abstrakcyjne: stosunkowo łatwo jest nauczyć podstaw arytmetyki metodą projektów wypływających z zainteresowań dzieci; o wiele trudniej natomiast jest zastosować te metody do nauk społecznych lub geometrii. Chociaż nie ma danych, w jakim zakresie metody aktywne są obecnie stosowane w skali krajowej, sytuacja z roku 1940 w szkołach w Portland (Oregon) jest prawdopodobnie typowa dla szkolnictwa całego kraju. Gdy W. A. Oliver obserwował szkoły w Portland, stwierdził, ż e uczenie się ograniczało się głównie do zadawania i wydawania lekcji. [hasła pokrewne: prometazyna, dzianina dresówka, srebro lokacyjne ]

Powiązane tematy z artykułem: dzianina dresówka prometazyna srebro lokacyjne