Badanie skuteczności szczepionki prewencyjnej DNA / rAd5 HIV-1 AD 7

Kwi. 19, 2018 by

Wskaźnik ryzyka behawioralnego, średnia ważona z tych dwóch zmiennych (sekcja 1.3 w dodatkowym dodatku), był wysoce predykcyjny dla ryzyka zakażenia HIV-1, przy współczynniku ryzyka 6,01 (95% CI, 3,15 do 11,48)

Badanie skuteczności szczepionki prewencyjnej DNA / rAd5 HIV-1 AD 6

Kwi. 19, 2018 by

Szacowana skuteczność szczepionki w kohortie na podstawie protokołu wyniosła -45.3% (przedział niepewności 95%, -145.9 do 88,5, P = 0.34) (sekcja 1.6.4 i rys. S8 w dodatkowym dodatku). Od zapisów do

Badanie skuteczności szczepionki prewencyjnej DNA / rAd5 HIV-1 AD 5

Kwi. 19, 2018 by

Wszystkie wartości P są dwustronne, a wartość P mniejszą niż 0,05 uważano za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki Zgłoszenie Uczestnika, rejestracja i dyspozycja Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki.

Badanie skuteczności szczepionki prewencyjnej DNA / rAd5 HIV-1 AD 4

Kwi. 19, 2018 by

Analiza statystyczna Uczestnicy zostali poddani randomizacji blokowej w zależności od miejsca z wykorzystaniem generowanych komputerowo liczb losowych udostępnianych przez Centrum Statystyczne ds. Badań nad HIV / AIDS (SCHARP). Mierzyliśmy skuteczność